Peniksen pituudesta

Peniksen keskipituus erektiossa on 14,9 cm

Peniksen pituus ja koko on asia, joka on kautta aikojen askarruttanut miehiä. Vastaanotolla on tuttu tilanne, että potilas ikään kuin sivumennen arvelee peniksensä olevan liian pieni. Silloin tällöin vastaanotolle tulon tärkeimpänä syynä on nimenomaan peniksen oletettu pienuus. Jotkut potilaat jopa eivät kehtaa mennä saunaan peläten lyhyt peniksen pituus aiheuttaa huomiota. Tosiasia kuitenkin on, että olen nähnyt tuhansia peniksiä vastaanotollani, ja vain muutama on ollut oikeasti poikkeuksellisen pieni.

Peniksen pituus rinnastetaan jonkinlaiseen miehuuden mittaan. Suuren peniksen omistavilla luullaan olevan erityistä menestystä naisten keskuudessa. Kuitenkin naisilla tehdyissä tutkimuksissa yhteneväisenä löydöksenä on ollut, että koolla ei ole keskeistä merkitystä, vaan sillä, miten sitä käyttää. Naiset usein pitävät liian suurta penistä jopa huonona.

Joka tapauksessa peniksen pituus ja koko on miehille niin tärkeä asia, että sen ympärille on muodostunut oikea markkina-alue. Internetissä on lukuisia sivustoja, joilla kaupataan erilaisia pillereitä, venytyslaitteita ja penistreenejä, joiden luvataan kasvattavan penistä. Millään näistä ei ole tieteellisesti todistettua vaikutusta peniksen pituuteen tai kokoon. Uhkarohkeimmat lähtevät peniksen pidennys- ja paksunnosleikkauksiin. Pidennysleikkauksissa saadaan näennäisesti pituutta lisää sentti-pari katkaisemalla eräs jänne. Lopputuloksena leikkauksista on kuitenkin valitettavasti usein erektion heikkeneminen.

Koska peniksen pituus on asia, josta miehillä varsin vääriä käsityksiä, esittelen seuraavassa maailmalla tehtyjä tieteellisiä tutkimuksia peniksen pituudesta ja koosta. Asia on todella aina kiinnostanut, sillä vanhin tutkimus on peräti vuodelta 1899!

Peniksen lepopituus

Lepopituutta on mitattu 14 tutkimuksessa, joihin on osallistunut yhteensä 8 627 miestä iältään 17–91 vuotta. Tutkimuksia on tehty ympäri maailmaa, valtaosa Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Keskimääräinen peniksen lepopituus on 9,25 cm. Tämä on painotettu keskiarvo, jossa on otettu huomioon kussakin tutkimuksessa olleiden tutkittavien määrä. Eri tutkimuksia tarkasteltaessa lyhimmät näyttäisivät oleva korealaisilla (6,9 cm), jordanialaisilla (7,7 cm), nigerialaisilla (8,1 cm) ja intialaisilla (8,2 cm). Pisimmät taas ovat ranskalaisilla (10,7 cm) ja amerikkalaisilla (9,7 cm).

Peniksen pituus erektiossa

Erektiossa pituutta on mitattu 11 tutkimuksessa, joihin on osallistunut 4 148 miestä. Keskipituus on 14,9 cm. Tässä amerikkalaiset pitävät kärkisijaa 15,5 cm pituudella. Jos amerikkalaisia ei oteta huomioon, keskipituus on muualla maailmassa 13,9 cm. Lyhimmät ovat Jordaniassa (11,6 cm) ja Intiassa (10,9 cm).

Peniksen ympärysmitta

Ympärysmittaa on tutkittu vain muutamassa tutkimuksessa: lepotilassa viidessä ja erektiossa kahdessa tutkimuksessa. Lepotilassa ympärysmitta on keskimäärin 9,8 cm ja erektiossa 11,6 cm.

Johtopäätöksiä

Peniksen normaali pituus on lyhyempi kuin miehet luulevat. Kovin lyhyt penis on melkoisen harvinainen. Emättimen pituus vaihtelee välillä 6,5–12 cm. Vaikka emättimellä on onneksi kyky venyä yhdynnässä, on selvää, että liian pitkä penis, esim. luokkaa 17–20 cm voi aiheuttaa ongelmia, useille kipua. Lisäksi tällainen tilanne estää muun häpyalueen kontaktin ja klitoriksen alueelle ei tule suoraa stimulaatiota. Tehtyjen tutkimusten perusteella voidaan siis todeta, että tavanomaisen mittainen penis on juuri sopiva molemminpuolisen nautinnon kannalta.

Lähteenä on käytetty lukuisisa julkaistuja tutkimuksia. Juhana Piha on koonnut tiedot.

Peniksen normaali pituus ja sen merkitys

Vuonna 2015 merkittävässä urologisessa tiedelehdessä julkaistiin yhteenveto 20 peniksen koosta tehdystä tutkimuksesta. Näissä tutkimuksissa oli mukana yhteensä 15 521 vähintään 18-vuotiasta miestä. Peniksestä mitattiin pituus velttona, venytettynä ja erektiossa. Kaikki mittaukset olivat terveydenhuollon ammattilaisten tekemiä. Pituus mitattiin terskan kärjestä peniksen tyveen peniksen yläpintaa pitkin. Ympärysmitta mitattiin tyvestä tai keskivarresta. Venytetty (engl. stretched) pituus korreloi tehtyjen aiempien tutkimusten mukaa erittäin hyvin erektiossa mitatun pituuden kanssa. Tutkittavilta mitattiin myös paino, pituus, paino/pituussuhde (BMI), kivesten tilavuuus, sormien pituus ja jalkaterän koko.

Tuloksia

Peniksen pituus velttona oli keskimäärin 9.16 cm, venytettynä 13.24 cm ja erektiossa 13.12 cm. Ympärysmitta levossa oli 9.31 cm ja erektiossa 11.66 cm. Normogrammi peniksen erektiopituudesta on kuvassa 1. Muista ruumiin mitoista ainoastaan pituus korreloi heikosti peniksen venytettyyn ja erektiopituuteen. Ns. mikropeniksestä puhutaan, kun pituus on -2.5 SD alle keskiarvon, joka tarkoittaa lepopituutta <5 cm ja erektiopituutta <8.5 cm.

Kuva 1. Peniksen pituuden normogrammi. Keskipituus levossa on 9.16 cm ja erektiossa 13.12 cm. Lähde: BJU International 2015

Onko koolla merkitystä?

Peniksen koon merkityksestä on kiistelty ja se on vakioaiheita iltapäivälehtien seksipalstoilla. Miehille koolla on merkitystä. Tämä liittyy miehiseen itsetuntoon ja maskuliinisuuteen ja olettamukseen, että naiset haluavat suurta penistä. Vastaanotolla erittäin moni mies sivuaa aihetta, vaikka ei olisi sen vuoksi vastaanotolle tullutkaan. Miehiä tietysti kiinnostaa lisäksi se, onko koolla merkitystä kumppanille.

Koon merkitystä on selvitetty laajassa tutkimuksessa, jossa oli mukana 52 031 tutkittavaa, noin puolet miehiä ja puolet naisia. Ensinnäkin 66 % miehistä oli sitä mieltä, että heillä oli kooltaan keskiverto penis, 12 % piti sitä pienenä ja 22 % suurena. Kaikista miehistä vain 55 % oli tyytyväisiä peniksensä kokoon ja 45 % olisi halunnut suurempaa penistä. Jos tutkittavalla oli suuri penis, 86 % oli tyytyväisiä ja jos pieni penis, 8 % oli tyytyväisiä kokoon.

Mitä mieltä olivat naiset? Vastaajista peräti 84 % oli tyytyväisiä kumppaninsa peniksen kokoon. Jos kumppanin penis oli suuri, kumppaneista 94 % oli tyytyväisiä, jos keskiverto 86 % oli tyytyväisiä ja pieneenkin peniksen 32 % oli tyytyväisiä.

Aiemmin on todettu, että paksuudella on naisille enemmän merkitystä kuin pituudella. Eräässä aiheeseen liittyvässä tutkimuksessa oli mukana 375 seksuaalisesti aktiivista naista. Heistä 20 % oli sitä mieltä, että pituus on tärkeä ja 33 % että paksuus on tärkeä. Toisaalta pituudella ei ollut merkitystä tai se oli täysin merkityksetön 80 %:lle ja paksuus 67 %:lle naisista.

Dos. Juhana Pihan kommentti

Normaali penis on pienempi kuin miehet luulevat. Keskipituus velttona on 9 cm ja erektiossa hiukan yli 13 cm. Monet miehet kokevat peniksensä koon pienenä, sillä vain noin puolet on tyytyväisiä kokoon ja puolet haluaisi suuremman. Naisista kuitenkin suurin osa eli noin 85% on tyytyväisiä kumppaninsa peniksen kokoon. Voi siis päätellä, että peniksen koolla ei ole niin suurta merkitystä kuin miehet olettavat. Täysin merkityksettömiä pituus ja etenkin paksuus eivät kuitenkaan ole, sillä viidesosalle naisista pituus ja kolmasosalle paksuus on tärkeä. Pientä penistä valittavalle miehelle on osattava antaa faktatietoa siitä, mikä on normaalia ja mikä merkitys koolla on. Peniksen pidennysleikkaukset tulevat äärimmäisen harvoin kyseeseen hoitomuotona potilailla, joilla on ns. mikropenis (penis <4 cm).

Lähteet

  • Vele D. ym. Am I normal? A systematic review and construction of nomograms for flaccid and erect penis length and circumference in up to 15 521 men. BJU International 2015;115:978-986
  • Lever J ym. Does Size Matter? Men’s and Women’s Views on Penis Size Across the Lifespan Psychology of Men & Masculinity 2006; 7(3): 129–143 1524-9220
  • Francken AB ym What Importance Do Women Attribute to the Size of the Penis? Eur Urol 2002; 42: 426-431

Naisten mielestä sopivin peniksen pituus erektiossa on 16 cm

Naisten mielestä sopivin erektiossa olevan peniksen pituus vakituisessa parisuhteessa on 16,0 cm ja ympärysmitta 12,2 cm. Keskimääräinen peniksen pituus on 14,15 ja ympärysmitta 12,2 cm. Näin ollen naiset toivovat vain 18 mm todellisuutta pidempiä ja paksuudeltaa keksimääräisiä peniksiä.

Amerikkalaisessa tiedelehti PLOSone:ssa syyskuussa 2015 julkaistussa tutkimuksessa käytettiin ensimmäistä kertaa maailmassa 3D mallinnettuja erektiomitassa olevia keinopeniksiä naisten mieltymysten tutkimiseen. Tutkimukseen osallistui 75 naista, joiden ikähaitari oli 18–65 ja keski-ikä 25 vuotta. Tutkimusta varten oli mallinnettu ja 3D-tulostettu 33 erikokoista penismallia.

Naisten mielestä sopivin erektiossa olevan peniksen pituus vakituisessa parisuhteessa oli 16,0 cm ja ympärysmitta 12,2 cm. Satunnaisilta seksikumppaneita toivottiin vain hiukan kookkaampaa penistä, pituutta saisi olla 16,3 cm ja ympärysmittaa 12,7 cm.  Tutkimuksessa testattiin myös naisten kykyä muistaa tietyn kokoinen penis. Tuloksena oli, että pituuden suhteen tapahtui jonkin verran aliarvioita, eli naiset muistivat peniksen noin puoli cm lyhyemmäksi kuin se alun perin oli. Sen sijaan ympärysmitta pysyi tarkasti mielessä ja heittoa oli vain puoli millimetriä.

Aiemmin Journal of Sexual Medicine-lehdessä 2014 julkaistuissa tuoreessa luotettavassa  tutkimuksissa erektiossa olevan peniksen keskipituus oli 14,15 ja ympärysmitta 12,23 cm. Näin ollen naiset toivoivat hiukan keskimääräistä pidempää ja paksuudeltaan normaalia tai hivenen paksumpaa penistä. Tämän tutkimuksen mukaan voi sanoa, että koolla on kyllä väliä, mutta ei loppujen lopuksi kovin suurta väliä. Eroa todellisuuden ja toiveen välillä pituudessa on vain 18–21 millimetriä.  Naisten toiveena ei suinkaan ole yleensä 20-senttiset penikset, niin kuin hämmästyttävän monet miehet luulevat.

Sen perusteella, että naiset muistivat paremmin ympärysmitan kuin pituuden, voi päätellä, että naisten kannalta paksuus on tärkeämpää kuin pituus. Edelleen satunnaisissa seksisuhteissa naiset toivoivat hiukan paksumpaa ja pidempää penistä kuin vakituisissa suhteissa. Tämä voi johtua siitä, että erityisesti paksumpi penis venyttää emättimen aukkoa enemmän ja täten myös seksuaalinen stimulaatio voi olla voimakkaampi. Mahdollisesti naiset etsivät satunnaisilta seksisuhteilta enemmän lähinnä seksuaalista stimulaatiota ja nautintoa. Parisuhteessa taas on muitakin asioita, joita naiset etsivät.

Lähteet

  • Prause N et al: Women’s preference for penis size: A new research method using selection among 3D models. PLOSone  September 2, 2015 DOI:10.1371/journal.pone.0133079
  • Herbenick D et al: Erect penile length and circumference dimensions of 1661 sexually active men in United States. J Sex Med 2014,11(1):93-101. DOI1.1111/jsm12244 PMID:23841855

Peniksen koon yhteys painoon, pituuteen ja painoindeksiin

Tutkimuksessa selvitettiin, onko peniksen koolla yhteyttä painoon, pituuteen tai painoindeksiin. Tutkimukseen osallistui 2 276 turkkilaista miestä, joiden keski-ikä oli 21 vuotta (vaihteluväli 18–39 v). Peniksen keskimääräinen lepopituus oli 8,95 cm, erektiopituus 13,98 cm ja ympärysmitta 8,89 cm.

Erektiopituus mitattiin ns. venytysmenetelmällä, jossa penistä venytetään niin paljon kuin mahdollista. aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että tämä pituus korreloi hyvin erektiopituuden kanssa. Peniksen lepopituus, erektiopituus ja paksuus olivat tilastollisesti merkittävässä yhteydessä toisiinsa. Painoindeksillä ja peniksen ympärysmitalla oli heikko yhteys toisiinsa, mutta peniksen lepopituus tai erektiopituus eivät olleet yhteydessä painoindeksiin lainkaan. 

Dos. Juhana Pihan kommentti

kyseessä on hyvin laaja tutkimus, jossa on mitattu myös peniksen ympärysmitta, jota useimmissa tutkimuksissa ei ole mitattu. Tutkimus antaa luotettavaa tietoa peniksen koosta. Lääkäreiden ja terveydenhuoltohenkilökunnan on syytä tietää peniksen normaalimitat ja niiden vaihtelut, koska peniksen koko on varsin monia miehiä askarruttava asia.

Lähde

Söylemez ym. Int J Impot Res 2012