Erektiohäiriö

Erektiolla tarkoitetaan peniksen jäykistymistä. Erektiohäiriössä penis jäykistyy riittämättömästi tai ei ollenkaan. Toisaalta varsin usein voi käydä niin, että alussa erektio on hyvä, mutta sitten se lopahtaa ennen yhdyntää tai yhdynnän kuluessa. Erektiohäiriön vakavuus voi vaihdella lievästä täydelliseen kyvyttömyyteen. Usein käytetään kolmiportaista luokittelua: lievä, kohtalainen ja vaikea erektiohäiriö.

Lievissä tapauksissa epäonnistumisia on silloin tällöin tai erektio on lievästi vajaa. Potilas yleensä pärjää tämänasteisen häiriön kanssa melko hyvin. Tosin tällaiset potilaat ovat yleensä varsin herkkiä kaikille ulkopuolisille häiriötekijöille ja onnistunut yhdyntä vaatii hyvät olosuhteet.

Kohtalaisessa erektiohäiriössä ongelmat peniksen jäykistymisessä tai jäykkyyden pysymisessä ovat jo häiritseviä yli puolet yhdynnöistä epäonnistuu ja onnistuneetkin yhdynnät ”käyvät työstä”. Tällaisissa tilanteissa psykologiset seikat tulevat voimakkaasti mukaan kuvaan pahentaen entisestään tilannetta. Vaikeissa erektiohäiriöissä yhdyntä ei enää onnistu juuri ollenkaan. Tällainen tilanne liittyy useimmiten vaikeisiin perussairauksiin.

Erektiohäiriön olemassaolon selvittämiseksi on kehitetty yksinkertainen ja hyvin toimiva kysymyssarja (IIEF International Index for Erectile Function eli kansainvälinen erektioindeksi). Jos kysymyssarjasta saa alle 22 pistettä, erektiohäiriön mahdollisuus on todellinen.

Erektiohäiriöiden yleisyys

Tutkimusten mukaan lieviä erektiohäiriöitä esiintyy noin 20 %:lla kaikenikäisistä miehistä. Lievät erektiohäiröt kuuluvat miehen elämään, ja niistä kärsii joskus lähes jokainen mies. Syynä on usein suorituspaineet tai väsymys. 
Vuonna 2013 julkaistun yhteenvedon perusteella jonkintasoisen erektiohäiriön esiintyvyys (mediaani) on 

  • 40–49 vuotiailla 6 %
  • 50–59-vuotiailla 16 %
  • 60–69-vuotiailla 32 %
  • 70–79-vuotiailla 44%. 

Tässä yhteenvedossa oli mukana 32 eri puolilla maailmaa tehtyä korkeatsoista tutkimusta (Eardley I 2013).  Kohtalaisten ja vaikeiden erektiohäiriöiden esiintyvyys kasvaa iän myötä. Kohtalaiset ja vaikeat erektiohäiriöt vaativat tutkimista ja hoitoa. On laskettu, että Suomessa kohtalaisesta tai vaikeasta erektiohäiriöstä kärsii nykyään noin 200 000 miestä ja lisäksi lieviä ongelmia on 300 000:lla. Apua tarvitsevista kuitenkin vain 15 % hakee lääkärin apua. 
Suomen ikärakenne muuttuu lähimmän 20 vuoden kuluessa voimakkaasti. Yli 65-vuotiaiden henkilöiden määrä kasvaa noin 430 000 henkilöllä vuoteen 2020 mennessä (vertailuvuosi 2000). Koska erektiohäiriöiden esiintyvyys kasvaa iän myötä, voidaan ennustaa, että apua tarvitsevia erektiohäiriöisiä miehiä on lähitulevaisuudessa hyvinkin kaksinkertainen määrä tämänhetkiseen tilanteeseen verrattuna.