Testosteronivaje ja erektiohäiriö

Erektiohäiriöön liittyy usein testosteronivaje. Ennen erektiolääkkeiden markkinoille tuloa testosteronihoito oli käytännössä ainoa lääkitys, jolla voitiin saada parannusta erektioon joillakin potilailla. Aiemmin ajateltiin, että testosteronin vaikutus kohdistuu ennen muuta aivoihin, mutta viimeaikaisten tutkimusten perusteella on ilmeistä, että peniksen verenkierron ja paisuvaiskudoksen normaali toiminta tarvitsee tietyn määrän testosteronia. 

Useiden tutkimusten perusteella näyttää siltä, että mitä alhaisempi testosteronitaso, sitä paremmin testosteronihoito vaikuttaa erektioon. Mikäli testosteronitaso on lähtötilanteessa yli 12 nmol/l, testosteronihoito ei enää merkittävästi vaikuta erektiokykyyn. Voidaan siis päätellä, että mies, jolla on erektiohäiriö ja kokonaistestosteronitaso alle 12 nmol/l, voi saada parannusta erektioon testosteronihoidolla. On kuitenkin syytä muistaa, että erektiohäiriö on usein monen tekijän summa, joista testosteronivaje voi olla vain yksi. Näin ollen testosteronin teho ei tietenkään ole mitenkään varmaa.


Suun kautta otettavien erektiolääkkeiden markkinoille tulon jälkeen havaittiin, että nämä eivät tehoa kaikille potilaille. Yhdeksi syyksi tehon puutteeseen on viime vuosina paljastuneet liian matalat testosteronitasot. On ilmeistä, että vaikuttaakseen hyvin suun kautta otettavat erektiolääkkeet vaativat tietyn minimitestosteronitason paisuvaiskudoksen alueella. Asiasta on tehty muutamia hyviä lumekontrolloituja ja useita ei-kontrolloituja tutkimuksia. Näissä on selvästi ilmennyt, että testosteronihoidon lisääminen erektiolääkehoitoon saa aikaan sen, että erektiolääke rupeaa tehoamaan sellaisilla potilailla, joilla pelkkä erektiolääke ei tehonnut. Tutkimusten mukaan 50–100 % aiemmin pelkkään erektiolääkehoitoon reagoimattomista potilaista saadaan reagoimaan erektiolääkehoitoon kun hoitoon lisätään testosteroni.

Mikäli potilas ei saa apua erektiolääkityksestä ja hänen kokonaistestosteronitasonsa on alle 12 nmol/l, kannattaa kokeilla erektiolääkkeen ja testosteronin yhdistelmää ainakin kahden kuukauden ajan.

Tutkimus: Testosteronihoidon vaikutus haluun ja erektioon ikääntyvillä

Taustaa

Ikääntymiseen liittyy testosteronitasojen alenemista ja mikäli tähän liittyy oireita, kuten seksuaalisen halukkuuden alenemista ja erektiohäiriöitä, puhutaan arkikielessä miesten vaihdevuosista. Tässä tutkimuksessa selvitettiin, miten testosteronitasojen korjaaminen vaikuttaa seksuaaliseen haluun ja erektiokykyyn. Seksuaalitoimintojen muutokset selvitettiin kansainvälisellä IIEF-lomakkeella ennen hoitoa ja puolen vuoden hoidon jälkeen.

Potilaat

Tutkimukseen osallistui 22 miestä, joiden keski-ikä oli 58 vuotta. Miehillä oli erektiohäiriö ja alentuneet testosteronitasot. Kokonaistestosteroni oli alle 6.9 nmol/l 15 miehellä ja 7.2–11.7 nmol/l seitsemällä. Miehillä oli myös muita sairauksia, yleisimmin verenpainetauti, diabetes ja/tai eturauhasvaivoja. Seksuaalioireiden kesto oli keskimäärin noin 4 vuotta. Hoidoksi potilaat saivat pitkävaikutteista lihakseen pistettävää testosteroniundekanoaattia (Suomessa Nebido).

Tulokset

Kaikilla potilailla testosteronitasot normalisoituivat 6–8 viikossa. 12 potilasta raportoi sekä parantuneen seksuaalisen halukkuuden että parantuneen erektiokyvyn. Lopuilla 10 potilaalla vain seksuaalinen halukkuus parani ilman merkittävää muutosta erektiokyvyssä. Erektiokyvyn paranemiseen kului yhdeksällä potilaalla mainituista 12:sta 12–24 viikkoa. PSA-arvossa tai eturauhasen tilavuudessa ei tapahtunut muutoksia.

Päätelmät

Potilailla, joilla on ikääntymiseen liittyvä testosteronin puute, testosteronihoito parantaa käytännössä kaikilla seksuaalista halukkuutta ja noin 50 %:lla erektiokykyä. Testosteronihoidon vaikutus voi alkaa hitaasti, vasta 12–24 viikon hoidon jälkeen.

Referoijan, dosentti Juhana Pihan kommentti: 

Testosteronihoito on hyödyllistä ikääntyvillä miehillä, joilla testosteronitaso on alentunut (<12 nmol/l). Olen itsekin tämän selvästi huomannut kliinisessä työssäni. Erilaisista testosteronin puutosoireista (”vaihdevuosista”) kärsiviä miehiä tulee yhä enemmän vastaanotolle ja tämä suuntaus tulee jatkumaan. Hoito on turvallista edellyttäen, että potilas sitoutuu vuosittaisiin kontrolleihin.

Lähde

Aksam Yassin and Farid Saad. Improvement of sexual function in men with late-onset hypogonadism treated with testosterone only. J Sex Med 2007;4:497-501