Tupakoinnin vaikutus erektiokykyyn

40–70-vuotiailla amerikkalaisilla tehdyssä laajassa tutkimuksessa todettiin, että tupakointi kaksinkertaistaa riskin erektiohäiriön kehittymiseen 10 vuoden seuranta-aikana. 31–49-vuotiailla Vietnamin sodan veteraaneilla tupakoivista merkittävästi suurempi osa kärsi erektiohäiriöistä kuin tupakoimattomista. On myös todettu, että nuoremmissa ikäryhmissä tupakointi on erektion kannalta vieläkin haitallisempaa kuin vanhemmissa ikäryhmissä. Edelleen on todettu, että poltettujen savukkeiden määrällä ja tupakoinnin kestolla on suora yhteys erektion heikkenemiseen.

Edellisen kaltaisia tutkimustuloksia on saatu useissa maissa tehdyissä tutkimuksissa (Turkki, Brasilia, Italia, japani, Malesia, Australia, Belgia, Hollanti, Kiina, Kanada,Suomi ja Iso-Britannia). Näissä tutkimuksissa on ollut mukana terveiden miesten lisäksi paljon erilaisista sydän- ja verisuonisairauksista kärsiviä miehiä.

Suuressa kiinalaisilla (7 684 miestä) tehdyssä tutkimuksessa todettiin selvä yhteys tupakoinnin ja erektiohäiriön välillä, vaikka tutkituilla miehillä ei ollut mitään kliinistä sydän- tai verisuonisairautta. Heillä todettiin myös suora yhteys tupakoinnin määrän ja erektiohäiriön välillä.

On saatu selviä viitteitä myös siitä, että jopa passiivinen tupakointi voi aiheuttaa erektiohäiriöitä. Erään tuoreen tutkimuksen mukaan passiiviselle tupakoinnille altistuneen riski erektio-ongelmiin on samaa luokkaa kuin 10–19 vuotta itse polttaneella. Aiemmassa tutkimuksessa passiivinen tupakointi kaksinkertaisti erektiohäiriöriskin 9 vuoden seuranta-aikana.

Tupakointi haittaa erektiota siten, että valtimoveren virtaus penikseen heikkenee ja toisaalta myös tupakoinnin aiheuttama peniksen valtimoverisuonten supistuminen heikentää jäykistymiskykyä. Lisäksi tupakointi vaurioittaa verisuonten sisäkalvoa (ns. endoteeli) ja ääreishermostoa. Tupakoivilla verisuonten kalkkeutumisriski (ateroskleroosi) on 1,3-kertainen tupakoimattomiin verrattuna jokaista 10 tupakointivuotta kohden. Penisken verenkierron tutkimuksissa jopa 86 %:lla tupakoivista on todettu poikkeavuutta.

Referoijan, dosentti Juhana Pihan kommentti

Tieteelliset tutkimustulokset osoittavat täysin kiistatta, että tupakointi vaikuttaa merkittävästi erektiohäiriöiden syntyyn ja vaikeusasteeseen. Tupakoimattomuus on tehokas keino estää ja parantaa erketio-ongelmia.