Finasteridi voi aiheuttaa pysyviä seksuaalihäiriöitä

Finasteridia käytetään yleensä eturauhasen hyvälaatuisen liikakasvun hoidossa keski-ikäisillä ja vanhemmilla miehillä, mutta myös nuorilla miehillä hiustenlähdön hoidossa. Tutkimuksissa on todettu, että se voi aiheuttaa jopa 20 %:lle käyttäjistä seksuaalitoimintojen häiriöitä, jotka eivät parane lääkkeen lopettamisen jälkeen. Ilmeneviä oireita ovat mm. erektiohäiriö, seksuaalisen halun heikkeneminen, orgasmihäiriöt, peniksen tuntohäiriöt ja erilaiset aivotoimintojen häiriöt.

Nyt tehdyssä tutkimuksessa oli mukana 54 miestä, joiden keski-ikä oli 31 v. He olivat käyttäneet finasteridia keskimäärin 23 kk. Tutkimuksen aloitushetkellä jatkuvien seksuaalihäiriöiden kesto  oli ollut seuraava:  3-6 kk (7 %:lla), 7-11 kk (9 %:lla), 1-2 v (44 %:lla), 3-5 vuotta (19 %:lla) ja yli 5 vuotta (20 %:lla).  Häiriöitä olivat halujen puute, kiihottumisvaikeus, erektiohäiriö, orgasmin saannin häiriö ja orgasmin huono laatu.  Kaikki häiriöt olivat vaikeita (luokkaa 4-5 asteikolla 1-6). Ennen finasteridin aloittamista häiriöitä ei ollut esiintynyt (1-1½ asteikolla 1-6). Seksuaalihäiriöiden ilmeneminen ei ollut yhteydessä siihen, kuinka pitkään finasterdia oli käytetty.

Potilaat tutkittiin uudelleen vuoden kuluttua.  Lähes kaikilla seksuaalihäiriöt olivat pysyneet ennallaan. Vain kaksi potilasta kertoi oireiden hävinneen lähes kokonaan.

Dos. Juhana Pihan kommentti: Finasterdi voi aiheuttaa pysyviä ja vaikeita seksuaalitoimintojen häiriöitä jo lyhyen käytön jälkeen. Tutkimustyö aiheen ympärillä on vilkasta, mutta varmaa syytä asiaan ei vielä tiedetä eikä tehokasta hoitoa ole. Finasterdia tulee mielestäni välttää hiustenlähdön hoidossa tai ainakin tiedostaa riski vakaviin seksuaalisivuvaikutuksiin. Myös finasteridia määrävien lääkäreiden tulee kertoa potilaalle asiasta.

Lähde

  • Irwing M: Persistent sexual side effects of finasteride: Could they be permanent?  J Sex Med 2012, DOI: 10.1111/j.1743-6109.2012.02846.x

Finasteridi pahentaa erektiohäiriöitä ja alentaa testosteronitasoja

Finasteridi ja dutasteridi on todettu tehokkaiksi eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun aiheuttamien virtsaamisvaivojen hoidossa. Finasteridi on myös laajalti käytetty miestyyppisen hiustenlähdön hoidossa. Finasteridin ja dutasteridin käyttöön kuitenkin liittyy epätoivottuja seksuaalitoimintoihin liittyviä sivuvaikutuksia.

Finasteridi (Proscar, Propecia, Gefina) ja dutasteridi (Duodart, Avodart) ovat 5α-reduktaasi-inhibiittoreihin kuuluvia antiandrogeeneja, jotka ehkäisevät testosteronin muuntumista dihyrdotestosteroniksi (DHT). Nämä lääkkeet on todettu tehokkaiksi eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun aiheuttamien virtsaamisvaivojen hoidossa. Finasteridi on myös laajalti käytetty miestyyppisen hiustenlähdön hoidossa. Finasteridin ja dutasteridin käyttöön kuitenkin liittyy epätoivottuja seksuaalitoimintoihin liittyviä sivuvaikutuksia. Tähän asti lääketieteen ammattilaisille ei ole ollut konsensusta siitä, lievittyvätkö kyseiset sivuvaikutukset hoidon jatkuessa ja kuinka suurta osaa potilaista sivuvaikutukset koskevat.

Bostonin yliopiston biokemian professorin Abdulmaged M. Traishin johtama tutkimusryhmä selvitti retrospektiivisessa rekisteritutkimuksessa, minkälaisia seksuaalitoimintoihin liittyviä sivuvaikutuksia finasteridin käyttö aiheuttaa. Tutkimuksessa verrattiin näitä finasteridin aiheuttamia sivuvaikutuksia Tamsulosiinin käytöstä johtuviin sivuvaikutuksiin. Tamsulosiini on α1-reseptorisalpaajiin kuuluva lääke, jota finasteridin ohella käytetään eturauhasen liikakasvun hoidossa.

Tutkimuksessa seurattiin 700 miespotilasta, jotka kärsivät eturauhasen liikakasvun aiheuttamista virtsaamisvaivoista ja jotka olivat hakeutuneet urologin vastaanotolle. Potilaat aloittivat oireiden hoidon joko tamsuolosiinilla tai finasteridilla. Ryhmä, jonka hoitona oli finasteridi, koostui 470 miehestä, jotka olivat iältään 47–68-vuotiaita. Keski-ikä tässä ryhmässä oli 58 vuotta. Ryhmä, jonka hoitona taas oli tamsulosiini, koostui 230 miehestä, jotka olivat iältään 54–72-vuotiaita ja joiden keski-ikä oli 63 vuotta. Tutkittavia potilaita seurattiin kolmen kuukauden välein. Seurantakäynneillä potilaiden seksuaalitoimintoja mitattiin kansainvälisen kyselylomakkeen (International Index of Erectile Funtion, IIEF-EF) avulla ja heidän verestään mitattiin testosteronitasot. Potilaita seurattiin yhteensä 45 kuukauden ajan.

Tutkimuksessa havaittiin, että finasteridilla hoidettavan ryhmän seksuaalitoiminnot heikkenivät. Erityisesti erektiokyky tässä ryhmässä ryhmässä huonontui selvästi. Erektiokyvyn heikkeneminen tapahtui progressiivisesti ja heikkeneminen oli seurannan alussa nopeampaa kuin seurannan loppuvaiheessa. Heikkenemä oli pysyvä koko 45 kuukauden seurannan ajan, eivätkä sivuoireet helpottaneet hoidon jatkuessa. IIEF-EF-kyselyn tulokset tässä ryhmässä laskivat enemmän kuin 6-8-pistettä, mikä tekee laskusta kliinisesti merkittävän. Tamsulosiinilla hoidettavan ryhmän erektiokyvyssä sen sijaan ei havaittu merkittävää heikkenemistä. Tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että tamsulosiinin käyttöön ei liity samanlaisia epätoivottuja seksuaalitoimintoihin liittyviä epätoivottuja sivuvaikutuksia kuin finasteridilla.

Toinen tutkimuksen tärkeä löydös on, että finasteridilla hoidettavien potilaiden kokonaistestosteronitasot laskivat. Syytä tälle laskulle ei vielä tiedetä. Tamsulosiinilla hoidettavien potilaiden kokonaistestosteroniarvoissa ei havaittu muutosta. Lisäksi finasteridilla hoidettavien potilaiden maksa-arvot (AST, ALT) nousivat. Tutkijoiden mukaan tämä mahdollisesti viittaa siihen, että finasteridi muuttaa maksan toimintaa.

Tutkimuksen johtopäätöksessä todetaan, että löydökset herättävät huolen finasteridin pitkäaikaiskäytön turvallisuudesta. Lääkäreiden tulisi keskustella finasteridin ja muiden 5α-reduktaasi-inhibiittoreiden vaikutuksista potilaan seksuaalitoimintoihin ennen lääkehoidon aloittamista.

Tutkimus julkaistiin Hormone Molecular Biology and Clinical Investigation -tiedejulkaisussa.

Lähde

  • Finasteride, not tamsulosin, increases severity of erectile dysfunction and decreases testosterone levels in men with benign prostatic hyperplasia. Horm Mol Biol Clin Investig. 2015 Jun 6