Liikunta suojaa erektiohäiriöiltä

Kirjallisuuskatsauksessa käytiin läpi kaikki vuoteen 2007 saakka julkaistut väestötutkimukset. Analyysiin kelpuutettiin vain tutkimukset, joissa oli tietyin kriteerein selvitetty fyysisen aktiivisuuden määrä. Vaikka tutkimuksia oli julkaistu yhteensä 221 kpl, kriteerit täyttäviä tutkimuksia oli vain seitsemän ja niissä tutkittavia yhteensä 11 844 ja ikähaitari oli 20–92 vuotta.

Sekä kohtuullinen että runsas liikunta vähensi selvästi riskiä erektiohäirön esiintymisen todennäköisyyteen (ns. odds ratio 0.53). Kun tarkasteltiin erikseen kohtalaisen ja runsaan liikunna vaikutusta erektiohäiriön esiintymisen todennäköisyyteen nähtiin, että runsas liikunta vähensi todennäköisyyttä vielä enemmän kuin kohtuullinen liikunta (odds ratio vastaavasti 0.42 ja 0.63).

Tutkijat päättelivät, että kohtuullisella ja runsaalla liikunnalla on merkittävä erektiohäiriöltä suojaava vaikutus.

Dosentti Juhana Pihan kommentti

Terveeet elämäntavat, niiden mukana liikunta, ovat kaikkein yksinkertaisimpia keinoja estää erektiohäiriön syntyminen. Jos erektiohäiriö on jo ilmaantunut, liikunnan lisäämisellä tilanne voi lieventyä. Jokainen mies voi omilla valinoillaan merkittävästi vähentää erektiohäiriön syntymistä. Tapanani onkin vastaanotolla puhua perusteellisesti elämäntapojen merkityksestä miehen terveyteen ja seksuaalitoimintoihin. Useimmat potilaat ymmärtävät asian ja mikä parasta motivoituvat muutokseen.

Lähteet

Cheng ym. Physical activity and erectile dysfunction: meta-analysis of population based studies. Int J Impot Res 2007; 19: 245-252