Erektiohäiriöiden tulevia lääkehoitomahdollisuuksia

Vaikka erektiohäiriöiden hoito on jo nykyisin saatavilla olevilla lääkkeillä yleensä melko helppoa, uusia lääkkeitä on koko ajan kehitteillä. Teoreettisia vaikutuskohtia on lukuisia. Seuraavassa aivan tuoretta tietoa siitä, mitä tälle seksuaalilääketieteen alueelle kuuluu. (Profesori El-Meliegy Göteborg 22.6.2009)

Dopamiini-järjestelmä

Apomorfiini on jo ollut saatavilla kielenalustablettina (Uprima), mutta tämä lääke poistui markkinoilta huonon tehon vuoksi. Nyt apomorfiinista on kehitetty keuhkoihin hengitettävä muoto. Lääke imaistaan sisään astmalääkkeistä tutulla tavalla. Erektiota parantava vaikutus ilmeni 85 %:lle miehistä 10 minuutissa. Yhdynnän aloittamiseen riittävän erektion sai 89 % ja yhdynnän loppuun asti säilyneen erektion 62 % miehsitä. Teho on siis samaa luokkaa kuin markkinoilla olevilla suun kautta otettavilla lääkkeillä, mutta vaikutus alkaa paljon nopeammin. Lääke on jo ns. Faasi III-vaiheessa joka edeltää markkinoille tuloa. Lääke vaikuttaa keskushermoston kautta.
Dopamiini-4-agonisti koodinimellä ABT724 on hyvin tehokas erektion parantaja, mutta kehitys on vielä eläinkoevaiheessa.

Melanokortiini-järjestelmä

Melanokortiiniagonisti bremelanotidiini vaikuttaa keskushermoston kautta ja on ns. faasi II-vaiheessa. Lääke on tehokas erektiohäiriöissä, mutta myös naisten seksuaalihäiriöissä. Ongelmana ovat kuitenkin sivuvaikutukset pahoinvointi jopa 36 %:lla ja varsinkin verenpaineen nousu, jonka vuoksi lääkkeen kehittely Yhdysvalloissa on viivästynyt.

Serotoniini-järjestelmä

Serotoniin on tuttu asia ennenaikaisesta siemensyöksystä. Serotoniinia lisäämällä siemensyöksy viivästyy, mutta tämä voi haitata erektiota. On kuitenkin olemassa alatyypin 5HT2C-reseptori, jonka kautta erektio voikin parantua. Tähän vaikuttavia lääkeaineita on tutkimusvaiheessa kaksi (RSD922 ja YM348).

Glutamaattireseptoriagonistit ja hexarelinanalogit edustava varhaisessa kehitysvaiheessa olevia vaikutuskanavia.

RHOA/RHO-kinaasi-järjestelmä

RHOA-kinaasin estäjät estävät RHO-kinaasin muodostumista ja sitä kautta voivat parantaa verenkiertoa. Tämä lääkeaineryhmä on teoreettisesti erittäin lupaava ja hyvin tehokas ja kokeita on tehty mm. fasudiililla.

Paikallisesti vaikuttavat lääkkeet

Paikallisesti terskan pinnalle voidaan levittää alprostadiiligeeliä. Alprostadiili on vaikuttavana aineena myös ns. pistoshoidossa. Alprostadiiligeelillä saadaan aikaan erektion paranemista jopa 74 %:lla potilaista. Muita paikallisesti levitettäviä lääkeaineita ovat minoxildiili, papaveriini ja nitrogyseriini. Näitä lääkkeitä ei ole vielä saatavilla missään.

Uudet pistoslääkkeet

Uutena pistoslääkkeenä on VIP-peptidin ja fentolamiinin yhdistelmä, jota on saatavilla Tanskasta ja Uudesta Seelannista.

Kuten edelläolevasta voi päätellä, seksuaalilääketiede menee kovaa vauhtia eteenpäin. Paitsi miesten, myös naisten hoidossa on menty paljon eteenpäin. ensimmäinen naisten haluttomuuteen tarkoitettu lääke flibanseriini voi tulla myyntiin hyvinkin pian.

Uudet PDE5-estäjät

Jo Euroopassa ja Yhdysvalloissa markkinoilla olevien (sildenafiili, tadalafiili, ja vardenafiili) lisäksi avanafiili on saanut myyntiluvan EU:ssa vuonna 2014. Uudenafiili on myynnissä Etelä-Koreassa ja Venäjällä. Se on pitkävaikutteinen lääke. Mirodenafiili on lyhytvaikutteinen ja markkinoilla Etelä-Koreassa. Avanafiili on erittäin nopea- ja lyhytvaikutteinen erektiolääke. Lisäksi faasi IIa-vaiheessa on kaksi PDE5-estäjää (SLx-2101ja 2081). Kaikki mainitut lääkkeet ovat teholtaan samaa luokkaa kuin jo markkinoilla olevat. Erot tulevat lähinnä vaikutuksen alkamisnopeudesta ja vaikutuksen kestosta.

Udenafiili

Udenafiili kuuluu PDE5-estäjiin, kuten jo markkinoilla olevat Viagra, Levitra ja Cialis. Udenafiili on ollut jo myynnissä Etelä-Koreassa pari vuotta kauppanimellä Zydena. Muualla sillä ei vielä ole myyntilupaa. Udenafiili otetaan suun kautta ja lääkkeen huippupitoisuus veressä saavutetaan nopeasti, jo 1–1½ tunnissa. Toisaalta puoliintumisaika on pitkä, 11–13 tuntia. Nämä seikat merkitsevät käytännössä nopeata vaikutuksen alkua ja pitkää, noin 12 tunnin, vaikutusaikaa.

Tässä tutkimuksessa selvitettiin udenafiilin tehoa ja turvallisuutta 167 miehellä (19–70-vuotiaita), joilla oli eri asteisia erektiohäiriöitä lievästä vaikeaan. Kyseessä oli kaksoissokkoutettu, lumekontrolloitu faasi III monikeskustutkimus. Kahta annosta käytettiin: 100 mg ja 200 mg ja tutkimus keskti 3 kk.

Seurattiin

  1. muutosta IIEF-lomakkeen pistemäärässä (ns, erektioindeksi) (kysymykset 1-5 ja 15)
  2. SEP2: onnistuiko sisäänmeno emättimeen?
  3. SEP3: pysyikö erektio koko yhdynnän ajan?
  4. GAQ: onko erektiosi yleisesti parantunut?

Tulokset

Sivuvaikutukset ovat pääosin saman kaltaisia kuin jo markkinoilla olevilla lääkkeillä: kasvojen punoitus, nenän tukkoisuus ja päänsärky. Merkittävää on, että Cialiksen käytön yhteydessä joskus esiintyviä lihaskipuja udenafiilillä ei ole todettu, eikä myöskään Viagra käyttöön joskus liittyviä näköhäiriöitä.

IIEF-pistemäärä nousi tasolle 13 lumelääkkeellä, tasolle 22 udenafiili 100 mg:lla ja tasolle 24 udenafiili 200 mg:lla. Udenafiilin ero lumelääkkeeseen oli erittäin merkitsevä

Seuraavassa taulukossa on kyllä-vastausten prosenttiosuus tehtyihin kysymyskiin. Udenafiilin molempien annosten erot olivat erittäin merkitseviä lumelääkkeeseen verrattuna.

  lume 100 mg 200 mg
SEP2 (sisäänmenon onnistuminen) 53 89 92
SEP3 (erektion pysyminen) 15 70 76
GAQ(erektion yleinen paraneminen) 26 82 88

Referoijan, dosentti Juhana Pihan kommentti

Udenafiili vaikuttaa mielenkiintoiselta lääkkeeltä. Vaikutus alkaa nopeasti ja kestää pitkään, joskaan ei yhtä pitkään kuin Cialiksella. Teho näyttää olevan vähintään samaa luokkaa kuin vanhoilla PDE5-estäjillä. Sivuvaikutuksista puuttuu Cialiksen lihaskivut ja Viagran näköhäiriöt. Lääke olisi periaatteessa valmis Euroopan markkinoille, mutta aika näyttää lähdetäänkö sitä tuomaan erektiolääkemarkkinoille, joilla vallitsee jo nyt erittäin kova kilpailu.

Mirodenafiili

Mirodenafiilin tehoa ja turvallisuutta tutkittiin 223 miehen joukossa faasi III -vaiheen tutkimuksessa. Annosvahvuudet olivat 50 ja 100 mg. 50 mg vahvuudella yhdynnän aloittamiseen riittävän erektion sai 81 % miehistä, ja erektio pysyi yhdynnän loppuun asti 53 %:lla. 100 mg vahvuudella vastaavat luvut olivat 92 % ja 73 %. Molemmat vahvuudet olivat erittäin merkitsevästi lumelääkettä tehokkaampia. 

Yleiseen kysymykseen erektioiden paranemisesta positiivisesti vastasi 67 % ja 89 % miehistä vastaavilla annoksilla. Yleisimmät sivuvaikutukset olivat kasvojen punoitus (9–16 %) ja päänsärky 8–11 %). Lääke saavuttaa maksimipitoisuuden veressä 1,25 tunnissa ja puoliintumisaika on 2,5 tuntia. Lääke on siis melko nopea- ja lyhytvaikutteinen

Lodenafiili

Lodenafiilin tehoa ja turvallisuutta tutkittiin 72:lla erektiohäiriöpotilaalla faasi II -vaiheen tutkimuksessa. Annosvahvuudet olivat lumelääke, lodenafiili 20, 40 ja 80 mg. Yhdynnän aloittamiseen riittävän erektion sai näillä vahvuuksilla 51 %, 76 %, 61 % ja 90 % miehistä ja loppuun asti yhdynnän sai vietyä 34 %, 51 %, 47 % ja 74 % miehistä.  Voidaan todeta, että 80 mg vahvuus on merkittävästi parempi kuin lumelääke ja muut vahvuudet. 80 mg vahvuudella yleisin sivuvaikutus oli päänsärky 15 %. Maksimipitoisuus veressä saavutettiin 1,2 tunnin kuluttua, ja puoliintumisaika oli 2,4 tuntia. Nämä olivat samankaltaisia kuin mirodenafiilillä.

Dosentti Juhana Pihan kommentti

Mirodenafiili 100 mg ja lodenafiili 80 mg ovat teholtaan samaa luokkaa kuin jo käytössä olevat erektiolääkkeet. Yhdynnän sai alkuun noin 90% miehistä ja erektio kesti loppuun saakka noin 75 %:lla. Myös sivuvaikutukset ovat samankaltaisia. Lääkkeiden vaikutus alkaa yhtä nopeasti ja kestää suunnilleen yhtä kauan kuin Viagralla ja Levitralla. Nähtäväksi jää tulevatko nämä uudet lääkkeet joskus markkinoille.

Lähteet

  • Paick JS ym: The efficacy and safety of udenafil, a new selective phosphodiesterase type 5 inhibitor, in patients with erectile dysfunction. J Sex Med 2008;5:946-53
  • Paick ym. Efficacy and safety of mirodenafil, a new oral phosphodiesterase type 5 inhibitor, for treatment of erectile dysfunction. J Sex Med 2008; 5: 2672-2680
  • Glina S ym. Efficacy and tolerability of lodenafil carbonate for oral therapy in erectile dysfunction: a phase II clinical study. J Sex Med 2008; online publication