Lost Penis -syndrooma – siittimen tunnon häviäminen yhdynnässä

Lost Penis Syndrome (LPS) tarkoittaa siittimen tunnon puuttumista/häviämistä emätinyhdynnän aikana. Sen syy voi olla monitahoinen, ja se aiheuttaa haitallisia seksuaalivaikutuksia molemmille osapuolille. Saksalainen professori Porst esitti käsitteen ensimmäisenä vuonna 2015 kirjoittaessaan viivästyneestä siemensyöksystä. Sittemmin LPS-käsitteestä on kirjoitettu paljon internetissä, mutta tieteellisiä kirjoituksia aiheesta ei ole tehty. Nyt referoitava ensimmäinen laaja kirjallisuuskatsaus aiheesta on julkaistu Sexual Medicine Reviews -lehdessä vuonna 2022.

Siittimen tunnon puuttuminen tai häviäminen yhdynnässä (Lost Penis Syndrome, LPS) on tuttu ongelma seksuaalihäiriöitä hoitaville asiantuntijoille. Se liittyy usein esimerkiksi viivästyneeseen siemensyöksyyn, orgasmin puuttumiseen tai heikkouteen ja lääkkeiden sivuvaikutukseen.

Rakenteelliset ja toiminnalliset mekanismit

Tyydyttävän yhdynnän kannalta olennaisia ovat erektion kovuus, emättimen riittävä tiukkuus ja sopiva kostuminen. Ongelmat näissä fysiologisissa mekanismeissa voivat johtaa siihen, että mies ei tunne mitään yhdynnän aikana. Tunnottomuus johtaa erektio heikkenemiseen, siemensyöksy viivästymiseen tai puuttumiseen ja molempien seksuaalisen nautinnon vähenemiseen ja lopulta haluttomuuteen. Tunnottomuudessa on kyse riittävän kitkan puuttumisessa yhdynnän aikana. Jos kitka on huono, peniksen varressa, terskassa ja esinahassa olevat tuntohermopäätteet eivät saa riittävää tuntoaistimusta seksuaalisen toiminnan ylläpitämiseen.

Kuva 1. Tekijät, jotka lisäävä tai vähentävät miellyttävää kitkantuntemusta emätinyhdynnän aikana. Modifioitu lähteestä Colonnello ym. The Lost Penis Syndrome: A New Clinical Entity in Sexual Medicine. Sexual Medicine Reviews 2022.

Syyt, jotka ovat LPS:n takana, voidaan jakaa neljään alueeseen:

  1. Rakenteelliset ja toiminnalliset syyt
  2. lääkkeiden sivuvaikutus
  3. käyttäytymiseen liittyvät syyt ja
  4. mielenterveydelliset syyt.

Kaikki edellä mainitut syyt voivat liittyä ikääntymiseen liittyviin ongelmiin parisuhteessa (ns. couplepause).

Rakenteelliset ja toiminnalliset syyt

Jos siittimen koko on normaali (levossa 8–10 cm), ongelmia riittävän kitkan syntymiselle ei yleensä ole. Ainoastaan harvinaisen mikropeniksen tiedetään liittyvän LPS:aan. Mikropeniksestä on kyse, jos peniksen pituus on alle 5 cm. Emättimen koko voi olla rakenteeltaan väljä tai veltto, joka voi johtaa kitkan puuttumiseen. Myös emättimen hyvin runsas kostuminen (hyperlubrikaatio) voi olla syynä. Heikko erektio johtaa yleensä tunnon heikkenemiseen ja kitkan puuttumiseen. Peniksen tunnottomuus esimerkiksi vamman tai kudosten vanhenemisen vuoksi johtaa LPS:aan. Hormonaaliset häiriöt kuten testosteronin vaje tai estrogeenipuutos vaikuttava monella tavalla seksuaalisuuteen ja yhdyntään.

Kuva 2. Rakenteelliset ja toiminnalliset LPS:n riskitekijät ja mahdolliset seuraukset miehelle ja naiselle. Modifioitu lähteestä Colonnello ym. The Lost Penis Syndrome: A New Clinical Entity in Sexual Medicine. Sexual Medicine Reviews 2022.

Lääkkeiden sivuvaikutukset

Etenkin mielenterveyden häiriöihin käytetyt lääkkeet hyvin usein johtava peniksen tunnottomuuteen ja sitä kautta siemensyöksy vaikeuteen ja erektiohäiriöihin. Lähes kaikki masennuslääkkeet ja psykoosilääkkeet vaikuttavat negatiivisesti tuntoaistimuksiin. Liian nopean siemensyöksyn hoitoon käytettävät paikallispuudutteet voivat johtaa siittimen ja myös naisen sukuelinten tunnottomuuteen. Liukuvoiteet voivat liikaa käytettynä johtaa liiallisen kostumiseen ja kitkan ja tunnon häviämiseen.

Käyttäytymiseen liittyvät syyt

Masturbaatiotekniikka voi olla sellainen, jota on vaikea tai mahdotonta jäljitellä emätinyhdynnässä. Tällöin puhutaan idiosynkraattisesta masturbaatiosta. Tekniikka voi olla hyvin nopea, voimakas tai tietyssä asennossa suoritettu ja siihen liittyy usein epärealististen pornovideoiden katsominen. Eri syistä johtuva viivästynyt siemensyöksy voi aiheuttaa niin pitkän yhdynnän, että peniksen tunto häviää. Viivästyneessä siemensyöksyssä siemensyöksy tulee noin 25 minuutin kuluttua yhdynnän aloittamisesta. Orgasmin puuttuminen on yhteydessä LPS:aan.

Mielenterveydelliset syyt

Erityiset fobiat, kuten emättimen pelko, voivat johtaa tunnottomuuteen. Niin ikään pakko-oireiset häiriöt ja skitsofreeniset persoonallisuushäiriöt voivat liittyä peniksen tunnottomuuteen ja erektiohäiriöön. Kehonkuvahäiriö, jossa mies on vakuuttunut peiksensä pienestä koosta, johtaa helposti huonon seksuaalisen itsetunnon kautta LPS:aan.

Pitkään parisuhteeseen liittyvä LPS (couplepause)

Keski-iän jälkeen miesten ja naisten seksuaalitoiminnoissa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat omaan ja kumppanin seksuaaliterveyteen ja sitä kautta parisuhteeseen. Ilmiöstä käytetään englanninkielistä nimitystä couplepause, jossa couple viittaa parisuhteeseen ja pause loppumiseen. Termille ei ole nasevaa suomenkielistä käännöstä.

Iän myötä miehillä testosteronitaso laskee ja se aiheuttaa osalle miehistä erilaisia oireita mukaan luettuna halujen vähenemisen ja erektion heikkenemiseen. Tiedetään, että erektiohäiriön esiintyvyys kasvaa merkittävästi iän myötä. Sen taustalla on testosteronin lisäksi sydän- ja verenkiertosairauksiin liittyviä tekijöitä ja lääkityksen sivuvaikutuksia. Ylipäänsä krooniset sairaudet, erityisesti endokrinologiset ja kardiovaskulaariset sairaudet ovat hyvin yleisiä vanhenevalla miehellä ja ne vaikuttavat negatiivisesti erektioon. Lisäksi näyttää siltä, että ikääntyminen itsessään vaikuttaa seksuaalivasteeseen heikentävästi. Ikääntyessä siittimen tunto heikkenee. Lisäksi paisuvaiskudoksissa sidekudoksen määrä lisääntyy, joka heikentää siittimen venyvyyttä ja verenkiertoa.

Naisilla estrogeenituotannon loppuminen aiheuttaa vaihdevuodet. Suomessa vaihdevuodet alkavat keskimäärin 51-vuotiaana. Emättimen verenkierto heikkenee, joka aiheuttaa kostumisen vähenemisen. Sitä seuraa emättimen kuivumisen, ärsytystä/kutinaa ja yhdyntäkipuja. Osalle naisista kehittyy myös testosteronin vaje, joka edelleen heikentää kostumista ja lisäksi heikentää libidoa. Emättimen kuivuus vaikeuttaa yhdyntää ja voi laukaista miehellä piilevän erektiohäiriön.

Seksuaalihäiriö jommassakummassa kumppanissa voi laukaista häiriön toisessa kumppanissa. Vaikka seksuaalisuuden vähenemistä iän myötä ei ole välttämättä tapahdu, parisuhteen osapuolten tulee joka tapauksessa sopeutua kumppaninsa iän mukanaan tuomiin fyysisiin ja seksuaalisiin muutoksiin.

LPS:n hoito

Miehet

Koska hyvä erektio on olennaisen tärkeää tunnon kannalta, erektiohäiriö on syytä hoitaa ensisijaisesti suun kautta otettavilla erektiolääkkeillä. Lääkitys sopii kaiken ikäisille. Erektiolääkkeiden teho heikkenee, mikä testosteronitaso on hyvin matala (< 8 nmol/l). Erektiolääkkeiden teho paranee, kun testosteronivaje korjataan. Testosteroni on yhteydessä halukkuuteen, erektioon ja siemensyöksyyn. Kilpirauhasen vajaatoiminta ja maitohormonin liikaeritys (prolaktinemia) aiheuttavat libidon heikkenemistä ja siemensyöksyn viivästymistä. Kilpirauhasen vajaatoiminnan hoito poistaa oireet. Selkäydinvamma voi aiheuttaa tunnon heikkenemistä, jota voi hoitaa vibraatioärsykkeellä. Käyttäytymiseen ja mielenterveyteen liittyvää LPS:aa voi hoitaa vaativammilla menetelmillä. Idiosynkraattisen masturbaation hoito on masturbaatiotavan muuttaminen tai tauot.

Naiset

Emättimen synnynnäinen väljyys ja liika kostuminen heikentävät yhdynnässä kitkaa, joka voi johtaa LPS:aan. Yleisin naisiin liittyvä LPS:n syy on hankittu rakenteellinen emättimen höllyys, johon voi liittyä virtsan pidätyskyvyttömyys. Naiset voivat käyttää reseptivapaita emättimen kiristysvoiteita, mutta näistä ei ole tutkittua tietoa ja mahdollisten haittavaikutusten vuoksi niiden käyttöä ei suositella. Muita mahdollisia menetelmiä ovat lantionpohjalihasten treenaus ja välilihan vibraatioärsytys. Viime vuosina ovat suosiota saaneet useat naisten sukuelinten kirurgiset toimenpiteet. Näitä ovat emättimen kiristysleikkaus, häpyhuulten uudelleen muotoilu, vulvan rasvapoisto, neitsyyden palautus ja G-pisteeseen kohdistuvat toimenpiteet. Näihin toimenpiteisiin on syytä suhtautua varauksellisesti, sillä niiden pitkäaikaishaitoista ei ole tietoa. Viime aikoina erilaiset laser- ja radiohoidot ovat yleistyneet, koska niiden on ajateltu olevan turvallisempia. Kuitenkin Yhdysvalloissa valvontaviranomainen suhtautuu niihin kielteisesti, koska haitat ovat huonosti tutkittu.

Referoida:
Dosentti Juhana Piha

Lähde

Colonnello E, Limoncin E, Ciocca G ym. The Lost Penis Syndrome: A New Clinical Entity in Sexual Medicine. Sexual Medicine Reviews, Volume 10, Issue 1, January 2022, Pages 113–129, https://doi.org/10.1016/j.sxmr.2021.08.001