Seksi ja elämä

Ihmisen terveyttä ja hyvinvointia voidaan tarkastella useasta näkökulmasta. Voidaan puhua esimerkiksi seksuaaliterveydestä, mielenterveydestä, hengellisestä terveydestä ja fyysisestä perusterveydestä. Terveyden eri osa-alueet vaikuttavat toisiinsa, ja siksi ihmistä onkin aina tarkasteltava ja hoidettava kokonaisvaltaisesti – parhaimmillaan useiden erikoisalojen asiantuntijoiden yhteistyönä.

Tässä osiossa eritellään näkökantoja ihmisen terveyden eri osa-alueisiin.