Yhdynnän kesto

Kuinka kauan yhdynnän tulisi kestää?

Yhdynnän halutusta kestosta on varsin liioiteltuja käsityksiä. Miesten ja myös naisten fantasioissa miehillä on suuret penikset, rautakankimaiset erektiot ja naiset ovat kiimaisia ja seksiä harrastetaan kaiken yötä. Eräässä kyselytutkimuksessa 14 % miehistä halusi seksin kestävän alle 10 minuuttia, 50 % 30 minuuttia ja 36 % vähintään tunnin. Naislla vastaavat %-luvut olivat 18, 52 ja 29.

Toisessa tutkimuksessa miehet kertoivat yhdynnän kestävän 8 minuuttia, mutta toivovansa sen kestoksi yli 18 minuuttia ja naiset kertoivat kestoksi 7 min ja toiveeksi 14 min. On selvää, että jos yhdyntä kestää hädin tuksin puolet siitä mitä toivotaan, pettymyksiä ja tyytymättömyyttä esiintyy molemmilla sukupuolilla. Kaiken kaikkiaan aihetta on tutkittu vähän ja tutkimusten taso on ollut kirjava.

Nyt esiteltävässä tutkimuksessa haastateltiin 34:ää erittäin kokenutta seksuaalilääketieteen tai seksologian asiantuntijaa Yhdysvalloissa ja Kanadassa. He olivat toimineet alalla keskimäärin 25 vuotta ja heidän käsityksensä perustuvat yhteensä useisiin tuhansiin potilaskontakteihin monen vuosikymmenen ajalta.

Asiantuntijoita pyydettiin antamaa kokemukseen perustuva ammattimainen minuuttimääräinen arvio siitä mikä on, liian lyhyt, riittävä, toivottava ja liian pitkä yhdyntä (eli aika sisäänmenosta siemensyöksyyn). 

Tulokset olivat seuraavat minuutteina (mediaani ja ns. interkvartiilivälit 25th ja 75th)

MediaaniVaihteluväli
1. Liian lyhyt11–2
2. Riittävä53–7
3. Toivottava87–13
4. Liian pitkä2010–30

Dos. Juhana Pihan kommentti

Tutkimuksen perusteella ”normaaliksi” yhdynnän kestoksi voi sanoa 3-13 minuuttia, mutta toivottava kesto olisi 7-13 minuuttia.

Lähde

Corty EW, Guardiani JM: Canadian and American sex therapists’ perception of ejaculatory latencies: How long should intercourse last? J Sex Med 2008

Yhdynnän kesto on noin 9 minuuttia

Yhdynnän kesto on ollut viime aikoina paljon esillä, koska alkuvuodesta markkinoille tuli ensimmäinen ennenaikaiseen siemensyöksyyn tarkoitettu lääke, dapoksetiini (Priligy). Ennenaikaisen siemensyöksyn määritelmään kuuluu, että siemensyöksy tulee noin minuutissa yhdynnän aloittamisesta, käytännössä toimivana rajana voidaan pitää kahta minuuttia.

Kuinka kauan yhdyntä sitten normaalisti kestää? Useilla miehillä (ja myös naisilla) on täysin väärä käsitys asiasta. Normaalina ja toivottavana pidetään jopa yli 20–30 minuutin aikoja. Julkaistua tietoa asiasta on yllättävän vähän. Viidessä tutkimuksessa (1987–2008) yhdynnän kestoa on mitattu, kolmessa tutkittavat arvioivat ajan itse ja kahdessa käytettiin sekuntikelloa. Aika voidaan ilmoittaa keskiarvona tai mediaanina. (Mediaani tarkoittaa sitä, että puolet mitatuista joista ovat mediaanin alapuolella ja puolet yläpuolella.)

Näiden viiden tutkimuksen perusteella yhdynnän keston keskiarvo on noin 9 minuutta ja mediaani noin 7 minuuttia. Tämä aika siis kuluu yhdynnän aloittamisesta siemensyöksyyn. Tässä katsauksessa ei käsitellä lainkaan yhdyntään normaalisti kuuluvaa esileikkiä ja sen kestoa.

Siitä,  kuinka kauan naisella kestää orgasmin saaminen, on erittäin vähän tutkimustietoa. Vielä julkaisemattomassa hollantilaisessa tutkimuksessa asianmukaisen stimulaation avulla naisilta kului keskimäärin noin 10 minuuttia orgasmin saamiseen. Tämän perusteella miehillä todettu noin 9 minuutin keskiarvo näyttää suurin piirtein riittävältä ajatellen naisen orgasmin saamista yhdynnässä. Toisaalta on syytä muistaa, että vain pienehkö osa naisista ylipäänsä pystyy saamaa orgasmin yhdynnässä, koska asianmukaista stimulaatiota ei välttämättä tapahdu. Esimerkiksi pelkät yhdyntäliikkeet harvoin riittävät.

Lähteet

  • Strassberg ym, Arch Sex Behav 1987;16:327
  • Rowland ym, J Psychosom Res 2000;48:69
  • Varden Broucke ym, J urol 2007;177:237
  • Waldinger ym, J Sex Med 2005;2:498
  • Corty ym, J Sex Med 2008;5:2697