Miehen moniorgasmisuus

Paljon puhuttu aihe, josta on niukasti tutkittua tietoa, on miesten multiorgastisuus. Ylivoimaisesti suurin osa miehistä pystyy yhteen siemensyöksyyn ja orgasmiin tavanomaisen yhdynnän aikana, jonka kesto on esileikkeineen keskimäärin 20 minuuttia. Tavallisesti siemensyöksyn jälkeen seksuaalinen kiihotus heikkenee lähes välittömästi ja erektio heikkenee tai häviää. Tämän on oletettu liittyvän ns. refraktaariperiodiin, jonka aikana uutta kiihotusta ja erektiota on mahdoton saada.

Yleisesti ottaen miehillä kyky useisiin orgasmeihin saman seksisession aikana on harvinainen. 20–30 vuotiaista alle 10 % ja yli 30-vuotiaista alle 7 % miehistä kykenee niihin jossain muodossa. Miehistä, joilla on kyky useisiin orgasmeihin, on niukasti tutkittua tietoa. Tähän mennessä suurin systemaattinen tutkimus aiheesta on tuoreesti (2021) julkaistu Journal of Sexual Medicine -lehdessä. Tutkimuksessa oli mukana 122 useaan orgasmiin yhden sessiona aikana kykenevää keskimäärin 32-vuotiasta miestä. Aiemmin julkaistut tieteelliset kirjoitukset ovat lähinnä tapausselostustyyppisiä ja kirjallisuuskatsauksia.

Ylivoimaisesti suurin osa tutkituista (80 %) koki 2–4 erillistä miellyttävää orgasmia seksisession aikana, jonka keskimääräinen kesto oli noin 45 minuuttia. Sessio oli siis tuplasti pidempi kuin normaali keskimäärin 20 minuutin sessio, kun kyseessä tavallinen yhden orgasmin yhdyntä. Orgasmien välillä kului aikaa useita minuutteja. Näiden orgasmien välillä seksuaalisen stimulaation oli jatkuttava, jotta seuraava orgasmi tulisi. Lähes kaikilla erektio säilyi koko ajan orgasmeista ja siemensyöksystä huolimatta. Sessio loppui väsymiseen, erektion loppumiseen tai tyydytetyksi tulemisen tunteeseen, ei orgasmikyvyttömyyteen.

Osalla oli erityyppisiä orgasmituntemuksia: yhdellä ryhmällä seksuaalinen motivaatio oli melko matala ja orgasmeja tuli lukuisia, mutta orgasmituntemukset olivat vaimeita. Toisella ryhmällä seksuaalinen halu ja erektio olivat erittäin voimakkaita ja ensimmäisen orgasmin jälkeen ne vain voimistuivat aiheuttaen halun lisäorgasmeihin, johon miehellä oli kyky. Edelleen tunnistettiin iso ryhmä miehiä, joilla seksisessio oli lyhyempi ja vähemmän nautittava. Lisäksi näillä miehillä erektion kovuus heikkeni orgasmi orgasmilta. Tästä huolimatta heillä oli kuitenkin halua jatkaa sessiota. Merkittävä havainto oli, että kyky useaan orgasmiin kaikissa ryhmissä oli alkanut jo silloin kun seksielämä oli alkanut, joten ikä ja harjoittelu eivät tuo kykyä.

Osallistujien ikä vaihteli 18-vuotiaista yli 70-vuotiaisiin, ja keski-ikä oli 32 vuotta. Yli puolet eli parisuhteessa. Heteroseksuaaleja oli 73 %, biseksuaaleja 15,6 % ja homoseksuaaleja 11 %. Orgasmien määrä oli 2–30, mutta useimmiten määrä oli 2–4 orgasmia seksisession aikana. Viimeistä orgasmia parhaana piti 54 % ja ensimmäistä 38 % miehistä. Seksisession kesto oli enimmillään yli 90 minuuttia ja keskimäärin 44 minuuttia. Keskimäärin ensimmäinen orgasmi tuli 17 minuutin kuluttua ja viimeinen 39 minuutin kuluttua. Vain 45 % piti tauon ensimmäisen orgasmin jälkeen, ja jos taukoa oli, se oli maksimissaan 5 minuuttia. Suurimmalla osalla erektio ja kiihottumisaste pysyi session aikana samana tai jopa vahvistui.

Ensimmäiseen orgasmiin liittyi siemensyöksy 81 %:lla ja viimeiseen 88 %:lla. 67 % kertoi, että jokaiseen koettuun orgasmiin liittyi siemensyöksy, joskin siemennesteen määrä väheni orgasmien kuluessa. 11 % miehistä raportoi useita ”kuivia” peräkkäisiä orgasmeja. Tutkittavien ikä tai ensimmäisen seksikokemuksen ajankohta ei ollut yhteydessä orgasmien lukumäärään tai erektiokykyyn. Näin ollen ikä ei sen paremmin estä kuin edistä multiorgastisuutta.

Dos. Juhana Pihan kommentti:

Miesten multiorgastisuudesta on hyvin vähän tietoa ja siksi tämä laajahko tutkimus on tervetullut. Aihe kiinnostaa yleisöä, ja useita yleisölle suunnattuja kirjoja on julkaistu, joiden sanoma on se, että multiorgastisuuteen voisi oppia tietyillä treenausmenetelmillä. Miesten multiorgastisuuteen on suhtauduttu skeptisesti, ja aiheen kannalta tärkeän siemensyöksyn jälkeisen refraktaariperiodin olemassaolosta kiistellään tiedemaailmassa. Naisilla multiorgastisuuden olemassaolo on tunnettu asia, mutta sen esiintyvyydestä on vaihtelevia tietoja: 10–50 %. Harvojen aiempien tutkimuksen mukaan multiorgastisuus on miehillä olemassa oleva harvinainen ilmiö, jonka esiintyvyys on alle 7%. Nyt referoidun tutkimuksen mukaan se voi esiintyä erityyppisinä muotoina miehillä.

Lähde:

Griffin-Mathieu G, Berry M, Shtarkshall RA, Amsel R, Binik YM, Gérard M. Exploring Male Multiple Orgasm in a Large Online Sample: Refining Our Understanding. J Sex Med 2021; painossa