Lääkkeiden väärinkäyttö ja riskiseksi nuorten aikuisten miesten keskuudessa

The Journal of Sex Research -lehti julkaisi laajan tutkimuksen nuorista miehistä, jotka käyttävät psykoaktiivisia lääkkeitä väärin. Tutkimuksessa selvitettiin, lisääkö tällaisten lääkeaineiden väärinkäyttö suojaamatonta satunnaista seksiä.

The Journal of Sex Research -lehden kuluvan vuoden heinä-elokuun numerossa on julkaistu ensimmäinen laajempi tutkimus seuraavasta aiheesta: nuoret miehet, iältään 18–29 vuotta, jotka tietoisesti käyttävät joko kipua lievittäviä, rauhoittavia tai stimuloivia reseptilääkkeitä väärin, hyvin todennäköisesti ns. viihdetarkoituksessa. Tämän ryhmän tekee erikoiseksi se, että se koostuu pääosin valkoisista New Yorkin suurkaupungin heteromiehistä, joiden sosiaalinen status on korkea.

Tutkimuksessa selvitettiin, lisääkö näiden lääkeaineiden väärinkäyttö suojaamatonta satunnaista seksiä. Tutkimuksen mukaan näin tapahtuu. Vaikka aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet että reseptilääkkeiden väärinkäyttö on lisääntynyt, vain rajallinen määrä tutkimuksia on tehty siitä, minkälainen yhteys on riskiseksikäyttäytymisellä ja lääkkeiden väärinkäytöllä. Jo aiemmin on tiedetty että reseptilääkkeiden väärinkäyttö on lisääntynyt huomattavasti viimeisten vuosikymmenten aikana. Amerikkalaistutkimuksen mukaan (NSDUH 2012) yli 5 % 18–25 vuotiaista amerikkalaisnuorista kertoi käyttäneensä reseptilääkkeitä väärin edellisen kuukauden aikana. 

Miksi erityisesti nuoret miehet menettelevät näin? Todennäköisesti tämä ryhmä saa helpoiten näitä lääkkeitä käyttöönsä omilla resepteillään tai tuttaviensa avulla. Miksi näitä lääkkeitä sitten käytetään seksin yhteydessä? Todennäköisesti lääkkeillä halutaan laajentaa seksuaalisia kokemuksia, kuten joillain huumeillakin kuten kokaiinilla. Niitä saatetaan käyttää myös lieventämään huumeiden tai alkoholin jälkivaikutuksia. Kipulääkkeitä oli käyttänyt väärin 71 %, rauhoittavia lääkkeitä 74 % ja stimulantteja 69 % haastatelluista. Yleensä näitä oli käytetty myös sekaisin kahta tai jopa kolmea tyyppiä.

Otos tutkimuksessa oli 402 amerikkalaisnuorta. Näistä lähes puolet kertoi harrastaneensa seksiä lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Näistä edelleen noin 75 % oli harrastanut seksiä ilman kondomia. Kondomin käyttö joko unohtuu tai sitä lähtökohtaisesti ei haluta käyttää. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet selvän yhteyden alkoholin ja muiden päihteiden käytön ja seksuaalisen riskikäyttäytymisen välillä, kuten seksiä ilman kondomia tai seksiä useiden tuntemattomien kumppanien kanssa. Tällaisen riskikäyttäytymisen seurauksena voi olla HIV-tartunta tai joku sukupuolitauti. Tyypillisesti nuoret kohtaavat seksikumppaneitaan yökerhoissa ja vastaavissa paikoissa. Alkoholin vaikutuksen alaisena harrastetaan vieläkin enemmän suojaamatonta seksiä, mutta hyvin selvä vaikutus näiden lääkkeiden käytöllä on seksuaaliseen riskikäyttäytymiseen.

Tutkimus osoitti että etniseltä taustaltaan mustat käyttivät selvästi useammin kondomia. Samaten alkoholin käyttö lisää valkoisten nuorten aikuisten riskikäyttäytymistä enemmän kuin mustilla. Mustat nuoret aikuiset ovat haluttomampia käyttämään väärin lääkkeitä. Eri etnisten taustojen edustajien välillä on myös eroja, miten näiden lääkkeiden uskotaan vaikuttavan seksuaalisiin kokemuksiin. Tutkimus myös osoitti että homo- ja biseksuaalimiehet tässä ikäryhmässä vähiten harrastivat suojaamatonta seksiä näiden lääkeaineiden vaikutuksen alaisena. Vaikka näillä ryhmillä on suuri alkoholin ja muiden huumeiden käyttöaste, nämä ryhmät käyttivät vähiten näitä lääkeaineita väärin.

Oletus on että homo- ja biseksuaalisilla miehillä on vakiintuneemmat odotukset alkoholin ja huumeiden vaikutuksista kuin näiden lääkkeiden osalta. Tämä on todellakin ensimmäinen laaja tutkimus aiheesta suurkaupunkiympäristössä. Täten sitä ei suoraan voida yleistää koko vastaavaan ikäpopulaatioon. Osin on epäselvää myös, miten suurella joukolla näiden lääkeaineiden väärinkäyttö oli ensisijaisesti tarkoituksellista. Tutkimuksessa ei myöskään selvitetty sitä paljonko käytettiin muita päihteitä samanaikaisesti, kuten alkoholia tai muita huumeita. Tällaisen yhdistelmäkäytön tiedetään olevan varsin yleistä nuorten aikuisten miesten kohdalla. Näillä lääkkeillä halutaan helpottaa esimerkiksi amfetamiinijohdannaisten tai kokaiinin vaikutuksen loppumista. Toisaalta voidaan juuri pääasiallisesti haluta laajentaa alkoholin tai muiden huumeiden vaikutusta.

Jatkotutkimuksia aiheesta on syytä tehdä.  Tutkimuksen rajoitteista huolimatta siitä on merkittävää hyötyä sille, että estetään tai puututaan näiden reseptilääkkeiden väärinkäyttöön tässä nuorten miesten viiteryhmässä. Homo- ja biseksuaalimiehillä HIV-tartunnat ja sukupuolitaudit ovat tässä ikäryhmässä yleisempiä. Riskiseksi tässä ikäryhmässä voi lisätä näiden tautien yleistymistä myös tässä ryhmässä. Hyvä asia on, että tämän ikäryhmän naiset kokevat selvästi lääkkeiden väärinkäytön seksin yhteydessä kielteisemmin kuin miehet. 

Näiden lääkeaineiden väärinkäyttö voi aiheuttaa myös muita negatiivisia fyysisiä terveysvaikutuksia sekä negatiivisia psykososiaalisia vaikutuksia parisuhteiden yhteydessä. Ovatko nämä tulokset sovellettavissa Suomeen? Todennäköisesti riski vastaavalla verrokkiryhmällä on myös olemassa täällä, joten valistuksen merkitys on suuri myös Suomessa. Näiden, kuten toki kaikkien, lääkeaineiden väärinkäyttöön liittyy aina terveysriski.

Lähde

The Journal of Sex Research, Volume 52 Number 6, July-Aug 2015

Jouni Pölönen
Seksuaalineuvoja, terapeutti