Pyöräily ja naisten virtsa- ja seksuaalitoimintojen häiriöt

Miehillä on raportoitu polkupyöräilyyn liittyviä seksuaalitoimintojen häiriöitä, kuten erektio-ongelmia ja peniksen tunnottomuutta. Tutkimustietoa naisista on ollut niukemmin. Journal of Sexual Medicine -tiedelehdessä julkaistiin suurim tähän mennessä tehty katsausartikkeli pyöräilyn haittavaikutuksista naisten virtsa- ja seksuaalitoiminnoille.

Aineisto ja menetelmät

Tutkimukseen osallistui 3 118 naista, joista 1 053 ei harrastanut pyöräilyä, vaan uintia tai juoksua, 1 656 harrasti matalatehoista pyöräilyä ja 409 korkeatehoista pyöräilyä. Tutkimukseen osallistui naisia viidestä englanninkielisestä maasta. 

Tutkittavat täyttivät mm. laajasti käytetyn FSFI-kyselylomakkeen naisten seksuaalioireista ja Amerikan urologiyhdistyksen oirekyselomakkeen. Tulosten analyyseissä otettiin huomioon sekoittavat tekijät, kuten ikä, BMI, verenpainetauti, diabetes, sydänsairaudet, tupakointi, rotu, parisuhdetilanne, virtsaoireet ja seksuaalinen aktiivisuus

Tulokset

  1. Korkeatehoista pyöräilyä harrastavilla naisilla oli vähemmän itse koettuja seksuaalitoimintojen häiriötä kuin ei-pyöräilijöillä
  2. Ryhmien välillä ei ollut eroja virtsaamisoireissa
  3. Pyöräilijöillä oli enemmän aiempia virtsatieinfektioita, sukuelinten alueen tunnottomuusoireita ja satulan aiheuttamia iho-oireita – tai ärsytystä

Yhteenveto

Vastoin aiempia tutkimuksia, tässä laajassa poikkileikkaustutkimuksessa pyöräilijöillä ei todettu sen enempää virtsa- tai seksuaalitoimintojen toimintahäiriötä, kuin uimareilla tai juoksijoilla. Korkeatehoista pyöräilyä harrastavilla oli jopa vähemmän seksuaalitoimintojen häiriöitä kuin muilla. Ohimeneviä paikallisoireita genitaalialueella ja alueen ihoärsytystä ilmeni, kuten ennenkin on todettu. Nämä oireet sinänsä voivat aiheuttaa seksuaalitoimintojen häiriöitä, joita FSFI-kysely ei tunnista (esim. häpyalueen epämukavuus) jollain aikavälillä. Uutena löydöksenä oli  mahdollinen virtastieinfektioiden yhteys pyöräilyyn. Tämä alue vaatii lisätutkimuksia

Dosentti Juhana Piha

Lähde

Gaither TW ym. Cycling and Female Sexual and Urinary Function: Results From a Large, Multinational, Cross-Sectional Study. J Sex Med 2018;15:510-518