Alkoholin käyttö ja alkoholin suurkulutus

Suomessa alkoholin kulutus oli vuonna 2001 7,4 litraa puhdasta alkoholia vuodessa ja vuonna 2011 se oli 10,1 litraa vuodessa. Alkoholinkulutus lisääntyi prosentin vuodesta 2010. Alla olevassa kuvassa nähdään alkoholin kulutus Suomessa 1960-2011.

Alkoholin suurkulutus on elämäntapa, jota ei voida vielä luokitella alkoholismiksi, ts. varsinaista riippuvuutta ei ole vielä kehittynyt. Suurkulutus on kuitenkin monilla tavoilla haitallista ja vaarantaa terveyden. Alkoholin suurkuluttajia ovat henkilöt, jotka juovat säännöllisesti alkoholia yli riskirajan. Miehillä tämä raja on 24 annosta ja naisilla 16 annosta viikossa.

Seuraukset terveydelle

Runsaaseen ja pitkäaikaiseen alkoholinkäyttöön liittyy paljon terveydellisiä ongelmia, kuten hikoilua, keskittymiskyvyttömyyttä, ärtyneisyyttä, sydämen tykytystä, unettomuutta, janon tunnetta, ruokahaluttomuutta, ripulia, suolen huonoa toimintaa ja ummetusta, yleiskunnon laskua ja ennenaikaista vanhenemista.

Alkoholi estää uusien hermosolujen ja niiden välisten yhteyksien syntymisen, mikä johtaa alkuvaiheessa muisti- ja oppimisongelmiin ja myöhemmin jopa aivojen surkastumiseen. Aivojen kudoskato on alkoholisteilla jopa maksakirroosia yleisempi sairaus ja suurkuluttajilla todetaan usein muistin ja päättelykyvyn heikentymistä, aloitteellisuuden vähenemistä ja motorisia ongelmia. Runsas alkoholin pitkäaikaiskäyttö altistaa myös sydänlihasvauriolle ja vartalolihasten rappeutumiselle. Suuria annoksia eli 4–6 ravintola-annosta kerralla juovilla on suurentunut riski kuolla sydänkohtaukseen ja aivohalvaukseen sekä normaalia enemmän masennusoireita.

Alkoholin runsas käyttö usein tuo mukanaan myös elimellisiä sairauksia kuten rasvamaksaa, myöhemmin alkoholihepatiittia (haimatulehdus) ja maksakirroosia tai aivomuutoksia, joilla voi olla dramaattisia vaikutuksia muun muassa tasapainoaisteihin ja näkökykyyn hämärässä. Alkoholi vaikuttaa myös monien syöpien vaaraan (ks. alkoholi ja syöpä).

Alkoholismi

Alkoholismi on tila, jossa alkoholiin on jo päässyt kehittymään riippuvuus. Se on pitkälle kehittyessään hengenvaarallinen ja päättyy usein kuolemaan.  Alkoholismi voi aiheuttaa myös mielenterveydellisiä häiriöitä, kuten alkoholipsykoosin. Yksi alkoholipsykooseista on juoppohulluus eli delirium tremens, joka voi seurata runsaan juomisen äkillisestä loppumisesta. Alkoholin liikakäyttö voi aiheuttaa lisäksi masennusta ja paniikki- tai muita ahdistuneisuushäiriöitä. 

Alkoholiriippuvuus on monille erittäin vaikea katkaista. Alkoholismin ensimmäisiä oireita on sietokyvyn nousu. Taipumus alkoholismiin on osin geneettistä. Alkoholismia on myös jaettu erityyppisiin alatyyppeihin. 

Tyypin I alkoholismissa aivojen mielihyväkeskuksen dopamiinijärjestelmän toiminta näyttää alentuneen. Tyypin I alkoholismista kärsivien alkoholistien elämässä vaihtelee kohtuuttoman alkoholinkäytön ja täysraittiuden tai vähäisen alkoholinkäytön jaksot. Tähän ryhmään, tuurijuoppoihin, näyttäisi kuuluvan noin 80 % alkoholisteista.

Tyypin II alkoholismiin, joka on useimmin nuoruusiällä alkava alkoholismin muoto, liittyy usein muun muassa impulssikontrollin häiriöitä. Tyypin II alkoholisti aloittaa juomisen usein varsin nuorena ja tulee nopeasti riippuvaiseksi, toisin kuin tyypin I alkoholisti, jonka riippuvuuden kehittyminen voi tapahtua hitaasti useiden vuosien kuluessa. 

Alkoholi ja seksuaaliterveys

Vastaanotolla miesten usein esittämä kysymys on, kuinka paljon voi juoda ilman, että seksitoiminnot kärsivät. Kysymykseen on vaikea antaa yksiselitteistä vastausta, koska miesten kyky sietää alkoholia vaihtelee suuresti. Osalla jo pari alkoholiannosta aiheuttaa erektio- tai siemensyöksyongelmia, kun osalla suurikaan määrä ei vaikuta paljoakaan. Tunnettu asia on, että usein pieni määrä alkoholia vähentää suorituspaineita ja tätä kautta seksuaalinen suorituskyky voi parantua. Todennäköistä on, että mikäli alkoholin käyttömäärä pysyy tasolla alle 15 annosta viikossa (eli max 2 annosta päivässä), merkittävää haittaa seksuaaltoiminoille ei yleensä tule.

Tutkimusten valossa on selvää, että alkoholin suurkulutus aiheuttaa ajan mittaan lähes vääjäämättä seksiongelmia. Pitkään jatkuneen alkoholin suurkulutuksen seurauksena kivekset surkastuvat, testosteronin tuotanto heikkenee, unen laatu romahtaa ja yleiskunto heikkenee. Alkoholin mukanaan tuomat oheissairaudet, kuten verenpaineen nousu ja masennus, vaikuttavat osaltaan heikentävästi seksuaaliseen kykyyn. Itsestään selvää lienee se, että alkoholi aiheuttaa varmasti enemmän parisuhdeongelmia kuin  ikään muu asia. Alkoholi lamauttaa jo isompana kerta-annoksena hermoston toimintaa ja heikentää seksuaalisten tuntemusten voimakkuutta. Suurkulutuksessa hermoston toiminnan lamaantuminen voi olla  pysyvää. Alkoholin suurkulutuksen ja masennuksen välillä on selviä yhteyksä; suurkulutus altistaa masennukselle. Toisaalta masennusta usein yritetään hoitaa alkoholilla.

Alkoholi heikentää osalla miehiä erektiokykyä, mutta selvemmin alkoholi aiheuttaa vaikeuksia siemensyöksyn ja orgasmin saamisessa. Suurkulutukseen liittyy myös testosteronintason laskun myötä seksuaalista haluttomuutta, vaikka normaalikuluttajilla alkoholin nauttiminen lisääkin usein haluja.

Alkoholinkäyttötesti

Voit testata oman alkoholinkäyttötilanteesi Päihdelinkin testillä osoitteessa http://www.paihdelinkki.fi/testit. Samassa osoitteessa on myös muita riippuvuustestejä (seksi, netti, peli, huume, tupakka).

Lähteet: 

  • Wikipedia 
  • Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos