Parisuhteen pituus ja tyytyväisyys seksielämään

Nyt käsiteltävä tutkimus osoittaa sen, että parisuhteen pituus vaikuttaa heikentävästi koettuun seksielämän laatuun. Ensimmäisen yhdessäolovuoden lopulla tyytyväisyys seksielämään on suurimmillaan. Sen jälkeen tyytyväisyys alkaa ajan kuluessa laskea. Tutkimuksessa oli mukana lähes 3 000 saksalaista ihmistä, jotka olivat heteroseksuaalissa suhteissa. Näiden ihmisten parisuhteet olivat kestäneet riittävän pitkään, jotta luotettavat tutkimustulokset olivat mahdollisia.

Tutkimuksessa havaittiin, että mitä paremmin kumppani opittiin tuntemaan, sitä parempi oli tyytyväisyys parin seksielämään. Parisuhteen pituuden myötä tyytyväisyys seksielämän laatuun alkaa kuitenkin laskea. Miehillä tämä tyytymättömyys on jonkin verran suurempaa kuin naisilla. Vanhimmat tutkimukseen osallistuneet olivat syntyneet 1970-luvulla ja tutkittujen keski-ikä oli noin 35 vuotta. Noin 90 % tutkituista pareista asui yhdessä ja noin 10 % asui erikseen.

Seksielämän tyytyväisyysasteikolla 0 ja 11 välillä, parit jotka olivat olleet yhdessä 16 vuotta tai pidempään, raportoivat noin 2 pistettä alemman tyytyväisyyden kuin parit, jotka olivat olleet yhdessä enintään vuoden. Sama suunta on havaittavissa yhdyntöjen määrässä: se laskee samassa suhteessa kuin tyytyväisyys seksielämään ajan kuluessa. Joskus on väitetty, että jos pari asuu erikseen, tyytyväisyys seksielämään säilyy paremmin. Tässä tutkimuksessa tämä väite ei saanut tukea. Tutkimuksen mukaan ei ollut merkitystä sillä, onko pari naimisissa vai ei. Suhteen pituus on ratkaiseva tekijä.

Lasten syntymän odotus tai hedelmöittämisen yritys vaikuttivat positiivisesti tyytyväisyyteen seksielämään. Imetysajalla puolestaan ei ollut merkittävää vaikutusta kumpaankaan suuntaan koskien tyytyväisyyttä. Tyytyväisyys seksielämään laski parisuhteen siinä vaiheessa, kun lapset olivat pieniä, parantuen taas lasten kasvaessa, mutta tyytyväisyys ei enää noussut takaisin alkuaikojen tasolle.

Parisuhteen laadulla, varsinkin miten pari kommunikoi keskenään, oli keskeinen vaikutus tyytyväisyyteen seksielämään. Mitä paremmat välit parilla on, sitä tyytyväisempiä he olivat seksielämän laatuun, riippumatta suhteen kestosta. Tutkimus osoitti selvästi tämän. Iällä ei ollut merkittävää vaikutusta tyytyväisyyteen. Tähän vaikuttaa todennäköisesti se että vanhimmatkin tutkimukseen osallistuneet olivat vain hieman yli 40-vuotiaita. Mitä parempi koettu fyysinen terveys oli, sitä tyytyväisempiä he olivat seksielämänsä laatuun. Koulutustausta ei merkittävästi vaikuttanut tyytyväisyyteen.

Jouni Pölösen kommentti

Tutkimuksesta voidaan tehdä se johtopäätös, että parisuhteen laatuun kannattaa panostaa. Etenkin hyvä kommunikointi parilla on keskeisen tärkeää. Samaten kannattaa panostaa mahdollisimman hyvään henkilökohtaiseen terveyteen ja stressinhallintaan. Nämä asiat saattavat tuntua itsestäänselvyyksiltä, mutta esimerkiksi huonosta kommunikointinoidankehästä ulospääsy ilman ulkopuolista apua voi olla hyvin vaikeata. 

Lähde

  • Schmiedeberg & Schröder. Does Sexual Satisfaction Change With Relationship Duration? Arch Sex Behav (2016) 45: 99-107. DOI 10.1007/s10508-015-0587-0