Lisääkö seksi onnellisuutta?

Yleinen käsitys on, että mitä enemmän seksiä on, sitä onnellisempi ihminen on. Aiheesta on tehty myös tutkimuksia, ja tulokset ovat todella osoittaneet, että onnellisuus lisääntyy, jos seksin määrä lisääntyy. Yleisesti ajatellaan myös, ja tutkimuksissakin on todettu, että seksin määrä ja tyytyväisyys parisuhteeseen ovat merkittävässä yhteydessä toisiinsa. 

Nyt esiteltävässä tutkimuksessa selvitetään sitä, minkälainen yhteys on seksin määrällä ja yleisellä onnellisuudella ja mikä osuus tässä on parisuhdetyytyväisyydellä. Edelleen selvitetään sitä, onko seksin määrän ja onnellisuuden yhteys suoraviivainen (lineaarinen) vai ei-suoraviivainen (epälineaarinen). Jos yhteys on lineaarinen, seksin määrän lisääntyminen lisää onnellisuutta siten, että mitä enemmän sen parempi. Jos yhteys on epälineaarinen, seksin määrän lisääntyminen lisää onnellisuutta vain tiettyyn rajaan saakka.
Tutkimus koostuu kolmesta alatutkimuksesta, joissa oli yhteensä yli 30 000 eri-ikäistä miestä ja naista. Yhdessä tutkimuksessa oli mukana myös sinkkuja. Tutkittavilta kysyttiin seksin määrästä, yleisestä onnellisuuden tasosta ja tyytyväisyydestä parisuhteeseen.

Tutkimuksissa selvisi, että seksin lisääntyminen lisäsi yleistä onnellisuutta merkittävästi parisuhteessa olevilla henkilöillä.  Onnellisuuden määrä lisääntyi kuitenkin vain rajallisesti: onnellisuus ei lisääntynyt enää, kun seksin määrä oli enemmän kuin kerran viikossa. Siihen asti (ei ollenkaan-kerran viikossa) seksin määrän lisääntyminen lisäsi onnellisuutta. Seksiä useita kertoja harrastavat eivät siten olleet sen onnellisempia kuin kerran viikossa harrastavat.

Kaikissa tutkimuksissa todettiin, että seksin määrä lisäsi onnellisuutta ja tämä lisäävä vaikutus välittyi parisuhdetyytyväisyyden kautta. Parisuhdetyytyväisyys selitti yhdessä osatutkimuksessa 95% seksin määrän lisäämästä onnellisuudesta. Tästä voi päätellä, että seksin määrän lisääminen ei lisää yleistä onnellisuutta, jos parisuhdetyytyväisyys on huono. Seksin määrän lisääntyminen parantaa yleistä onnellisuutta ennen kaikkea paremman parisuhdetyytyväisyyden kautta.  Vaikutus ei kuitenkaan enää lisäänny, kun seksin määrä ylittää tason kerran viikossa. Tämä seksin lisääntymisen rajallinen vaikutus onnellisuuteen ilmeni kaikenikäisillä, molemmilla sukupuolilla ja oli riippumaton parisuhteen pituudesta. Sinkuilla ei todettu merkittävää yhteyttä seksin tiheyden ja yleisen onnellisuuden välillä. Sinkuillakaan ei siis seksin lisääminen automaattisesti lisää onnellisuutta.

Dos. Juhana Pihan kommentti

Seksi lisää kiistatta onnellisuutta, mutta ajatus siitä, että seksin määrän lisääminen lisää onnellisuutta rajattomasti, on yksi seksologian myyteistä eli perusteettomista luuloista. ”Seksi on kuin raha; vain liika on tarpeeksi” (John Updike). Tällaiset myytit lisäävät usein ihmisten suorituspaineita, kun he ajattelevat, että seksin lisääminen automaattisesti lisää onnellisuutta: Pitää lisätä ja lisätä seksin määrää, jotta olisi onnellisempi. Samankaltaisia myyttejä ovat esim. yhdynnän kesto ja peniksen pituus, joista ajatellaan virheellisesti, että mitä pidempään sen parempi ja että mitä pidempi sen parempi. Seksin tiheydenkin suhteen kohtuullisuus on parasta.

Lähde

Muise ym. Sexual frequency predicts greater well-being, but more is not always better. Social Psychological and Personal Science 2015: 1-8,  DOI  10.1177/1948550615616462