Eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun hoito

Eturauhasen hyvälaatuinen liikakasvu kehittyy ikääntymisen myötä ja ilmeisesti hormonaalisten muutosten aikaansaamana. Oireina ovat  tiheävirtsaisuus, virtsaamistarve yöllä, virtsaamisen käynnistämisen vaikeutuminen, ylimääräisen ponnistelun tarve virtsaamisen aikana ja virtsasuihkun heikkous.

Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin ja Suomen Urologiyhsityksen 2012 julkaistu perusteellinen Käypä Hoito -suositus löytyy täältä.

Lääkehoito

Finasteridi vaikuttaa estämällä 5 alfa-reduktaasia, jolloin eturauhasen koko pienenee keskimäärin 20 % puolen vuoden kuluessa. Tämä johtaa oireiden lievittymiseen ja virtsasuihkun  paranemiseen. Lääke on hyvin siedetty ja ainoat merkittävät sivuvaikutukset liittyvät seksuaalitoimintoihin (seksuaalisen halun heikkeneminen, siemensyöksyyn liittyvät häiriöt). Niitä esiintyy 5-19 %:lla.

Finasteridi voi aiheuttaa pysyviä seksuaalihäiriöitä

Alfa1-salpaajat,  tamsulosiini, alfutsosiini ja pratsosiini vaikuttavat pääasiallisesti estämällä eturauhasen ja virtsarakon kaulan sileän lihaksen supistumista. Alfa1-salpaajat lievittävät oireita, lisäävät virtsasuihkun huippuvirtaamaa ja vähentävät jäännösvirtsan tilavuutta. Lääkkeen tehon on osoitettu säilyvän useita vuosia. Sivuvaikutuksina voi esiintyä huimausta, heikotusta ja siemensyöksyyn liittyviä häiriöitä. Alfa1-salpaajista tamsulosiini ja alfutsosiini aiheuttavat vähiten sivuvaikutuksia. Joillakin kasviperäisillä luonnonlääkkeillä on eräiden lyhytkestoisten kontrolloitujen tutkimusten mukaan tehoa, mutta sitovaa näyttöä ei tästä ole.

Alfa1-salpaajien vaikutus alkaa nopeasti, ja 2–4 viikon kuluttua nähdään, tehoavatko ne. Finasteridin teho voidaan luotettavasti arvioida vasta noin puolen vuoden kuluttua. Tämän vuoksi alfa1-salpaajat soveltuvat myös jaksoittaiseen käyttöön.

Finasteridi tehoaa parhaiten potilailla, joiden eturauhasen tilavuus on >40 ml tai seerumin PSA-pitoisuus >1.5 µg/l. Alfa1-salpaajien tehossa ei tällaista riippuvuutta ole todettu  Alfa1-salpaaja voidaan tarvittaessa liittää finasteridihoitoon ensimmäisten 3–6 kuukauden ajaksi.

Ennen sekä finasteridi- että alfasalpaajalääkityksen aloittamista on suljettava pois eturauhassyöpä. Vaikka finasteridi pienentää seerumin PSA-pitoisuutta noin 50 %, tämä ei tee seurantaa sen vaikeammaksi kuin alfasalpaajia käytettäessä: suurenevat PSA-arvot ovat aihe urologisiin lisätutkimuksiin. PSA-pitoisuuden puolittumista hoidon aikana voidaan pitää myös diagnostisesti hyödyllisenä, sillä mikäli näin ei tapahdu, herää epäily eturauhassyövästä. Finasteridin käytön ei ole todettu viivästyttävän eturauhassyövän löytymistä tai vaikuttavan tämän syövän ilmaantuvuuteen.

Retrogradista ejakulaatiota (siemennesteen purkautumista rakkoon päin) on raportoitu alfutsosiinia käytettäessä harvemmin kuin tamsulosiinilääkityksen yhteydessä. Alfasalpaajia ja finasteridia on käytettävä jatkuvasti, jotta hoitovaste säilyy. Vain finasteridin on osoitettu vähentävän neljän vuoden aikana puolella leikkaushoidon tarvetta.

Eturauhasen sisäiset laajentimet

Laserhoidossa ohjataan tähystimen kautta lasersäde näkökontrollissa eturauhaskudokseen, joka lämpövaikutuksesta kuolioituu ja poistuu muutaman viikon kuluessa virtsan mukana. Hoito vähentää merkittävästi virtsaamisoireita ja parantaa virtsan virtaamaa. Toimenpide on potilaalle höyläysleikkausta kevyempi; se ei juuri aiheuta verenvuotoa.

Lämpöhoitojen pitkäaikaistulokset puuttuvat vielä ,minkä vuoksi nämä menetelmät soveltuvat tässä vaiheessa ensisijaisesti huonokuntoisille ja vuotohäiriöisille potilaille, joille varsinainen leikkaushoito voi olla liian raskas.

Leikkaushoidot

Höyläysleikkauksen avulla virtsasuihku paranee 54–125 %, jäännösvirtsa pienenee yli 50 % ja oireet lievittyvät tehokkaasti (yli 80 %:lla potilaista oirepisteet vähenevät 73–75 %), eikä ulkopuolista haavaa tule. Leikkauskuolleisuus on pieni (0,2–1 %).  Myöhäiskomplikaationa voi esiintyä virtsarakon kaulan tai virtsaputken arpikurouma, mutta oikealla tekniikalla se on lähes täysin vältettävissä. Potilaista 70 %:lle tulee retrogradinen ejakulaatio, mutta höyläysleikkaus ei aiheuta impotenssia.

Katetrihoito

Toistokatetrointi on hyvä kroonisen virtsaummen hoitomuoto soveltuvissa tapauksissa. Sen pitkäaikainen käyttö edellyttää, että potilas tai hänen omaisensa pystyy tekemään katetroinnin.

Seuranta

Konservatiivisesti hoidettavien potilaiden on oltava säännöllisessä seurannassa virtsaputken ahtaumasta johtuvien komplikaatioiden kehittymisen varalta. Yleensä 6–12 kuukauden välein tehtävät seurantakäynnit riittävät. Tällöin tehdään perustutkimukset (oirelysely, seerumin PSA ja kreatiniini sekä eturauhasen tunnustelu).

Leikkauksella hoidetuilta otetaan virtsanäyte bakteeriviljelyä varten 1–3 kuukauden kuluttua toimenpiteestä ja mahdollinen virtsatulehdus hoidetaan. Mikäli hoitotulos on hyvä, ei seurantaa tämän jälkeen tarvita.

Eturauhasen liikakasvun hoitomenetelmät ja niiden aiheuttamat seksuaalitoimintojen häiriöt

Kun eturauhasen liikakasvua hoidetaan, on tärkeää kertoa potilaalle hoitomuotojen tehon lisäksi odotettavissa olevat seksuaalitoimintojen häiriöt, koska ne ovat asioita, jotka miehiä ennen muuta kiinnostavat. Jos seksuaalitoimintojen häiriöitä esiintyy, hoitomotivaatio laskee varmasti.

Lähde

Lyhennelmä Suomen Urologiyhdistyksen Käypähoitosuosituksesta v. 1999