Testosteronihoito eturauhassyöpäpotilailla

Aiemmin eturauhassyöpäpotilailla testosteronihoito ei tullut kysymykseenkään, mutta viimeisen 20 vuoden aikana on saatu paljon tutkimusnäyttöä siitä, että myös tällä potilasryhmällä testosteronihoitoa voidaan useimmissa tapauksissa turvallisesti käyttää. Kyseessä on tärkeä asia, sillä ikääntyneemmillä miehillä, joilla eturauhassyöpää ilmenee, myös testosteronivaje on yleistä.

Testosteronivaje aiheuttaa tyypillisesti seksuaalisen ja yleisen elämänlaadun merkittävää heikkenemistä. Jopa 25 % vanhemmista miehistä kokee testosteronivajeen oireita. 14 %:lle miehistä kehittyy elämän aikana eturauhassyöpä. Testosteronihoito on tehokasta. Aiemman käsityksen mukaisesti merkittävä osa testosteronivajepotilaista on jäänyt ilman hoitoa sairastetun eturauhassyövä vuoksi. Huolimatta uudesta tutkimustiedosta, jonka mukaan testosteronihoitoa voidaan useissa tapauksissa turvallisesti käyttää, potilailta edelleen herkästi evätään testosteronihoito. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mitä nykytutkimuksen valossa tiedetään testosteronihoidosta eturauhassyöpäpotilailla.

Menetelmät

Tutkimusta varten käytiin läpi asiaa käsitelleet julkaistut tutkimukset 75 vuoden ajalta väliltä 1940–2015.

Tulokset 

Lisääkö testosteronihoito eturauhassyöpäriskiä ja sen syövän vaikeusastetta?

Vuonna 2008 julkaistussa 18 tutkimuksen yhteenvedossa, jossa oli mukana 3886 eturauhasyöpäpotilasta ja 6 438 kontrollihenkilö, ei havaittu mitään yhteyttä luontaisen testosteronitason ja eturauhasyövän välillä. Vuonna 2005 julkaistussa 19 tutkimuksen yhteenvedossa ei todettu yhteyttä testosteronihoidon ja eturauhasyövän kehittymisen välillä. Samanlainen tulos saatiin brittiläisessä seurantatutkimuksessa ja vuonna 2009 julkaistussa 11 tutkimuksen yhteenvedossa. Kahdessa väestötutkimuksessa ei todettu myöskään yhteyttä edeltävän testosteronihoidon ja mahdollisen syövän vaikeuden välillä. Toisaalta on todettu, että luontaisesti matalat testosteronitasot voivat pikemminkin lisätä eturauhassyöpää ja sen vaikeusastetta.

Testosteronihoito miehillä, joilla on hoidettu eturauhassyöpä

Maailmalla on julkaistu lukuisia useiden vuosienkin mittaisia seurantatutkimuksia, jotka ovat osoittaneet, että testosteronihoito eturauhassyövän hoidon jälkeen ei lisää riskiä taudin uudelleen kehittymiseen. Mukana on tutkimuksia, joissa syöpä on hoidettu eturauhasen poistoleikkauksella, brachyterapialla tai ulkoisella sädehoidolla. Testosteronihoidolla tai sen kestolla ei ollut yhteyttä  yleiseen kuolleisuuteen eikä syöpäkuolleisuuteen 149 354 miehen joukossa, joilla eturauhasyöpä todettiin vuosina 1992–2007.

Testosteronihoito miehillä, joilla on hoitamaton eturauhassyöpä

Tutkimuksia, joissa on selvitetty testosteronihoidon vaikutuksia miehillä, joilla on hoitamaton eturauhassyöpä, on paljon vähemmän. Tähän mennessä tutkimuksia on tehty muutamia, ja niissä ei ole todettu merkittävää syövän etenemistä tai pahenemista testosteronihoidon vaikutuksesta. Tällä potilasryhmällä tutkimustietoa on toistaiseksi riittämättömästi ja suurta varovaisuutta on noudatettava, kun harkitaan testosteronihoidon aloittamista.

Juhana Pihan kommentti

Tiedetään siis, että testosteronivaje aiheuttaa paljon haitallisia oireita, jotka lievenevät tehokkaasti testosteronihoidolla. Korkea luontainen testosteronitaso ei lisää eturauhasyövän riskiä. Testosteronihoito ei lisää eturauhassyövän riskiä tai syövän vaikeusastetta. Testosteronihoito ei näytä lisäävän syövän kehittymistä tai uudelleen ilmaantumista potilailla, joilla on hoidettu eturauhassyöpä riippumatta hoitomuodosta. Sen sijaan potilaille, joilla on hoitamaton eturauhassyöpä, ei tule aloittaa testosteronihoitoa.

Testosteronihoidon aloittaminen potilaille, joilla on hoidettu eturauhasyöpä, on siis nykytiedon perusteella täysin mahdollista. Se edellyttää aina harkintaa ja huolellisuutta. PSA-tason pitää olla vakiintunut ja matala ainakin 6 kk ennen kuin hoito voidaan aloittaa.  Potilaalle on tehtävä selväksi kaikki mahdolliset riskit. Seurannan tulee hoidon alussa tapahtua 3 kk välein. Hoidossa käytetään lyhytvaikutteisia testosteroneja eli Suomessa testosteronigeeliä.

Lähde

Kaplan ym. Testosterone therapy in men with prostate cancer. Eur Urol 2016;69:894-903 doi http://dx.org/10.1016/jeururo.2015.12.005