Vaikeutuneen siemensyöksyn hoito

Johdanto

Mikäli tilanteeseen liittyy vajavainen erektio, se hoidetaan ensimmäiseksi. Mahdollinen testosteronin puute korjataan ja kilpirauhasen vajaatoiminta hoidetaan. 

Mikäli ilmenee runsasta alkoholin käyttöä, käyttöä on vähennettävä. Rajat ovat yksilölliset. Yleinen turvallinen raja lienee 15 annosta viikossa eli 2 annosta päivässä. Toisaalta, jos potilas raportoi, että alkoholi vaikuttaa herkästi, ei kannata käyttää ollenkaan. 

Lääkitys käydään läpi huolellisesti ja haitalliset lääkkeet vaihdetaan toiseen, jos mahdollista. Erityisesti verenpaine- ja masennuslääkitys mietitään tarkasti. Beetaslapaajat ja diureetit voidaan useimmiten vaihtaa vähemmän haitallisiksi ACE tai AT-estäjiksi. Masennuslääkkeistä vähiten siemensyöksyvaikeutta aiheuttavaa mirtatsipiini ja bupropioni. 

Lukuisia lääkkeitä on kokeiltu viivästyneen siemensyöksyn hoidossa (taulukko 2). Mitään lääkettä ei ole virallisesti hyväksytty sen hoitoon Euroopassa tai Yhdysvalloissa. Useimmista kokeilluista lääkkeistä on vain vähän ja hajanaista tutkimustietoa. Useimmat lääkkeistä vaikuttavat aivojen välittäjäaineisiin dopamiinia lisäävästi ja serotoniinia vähentävästi. Näitä lääkkeitä voidaan kokeilla myös esim. SSRI-masennuslääkkeiden aiheuttaman viivästynee siemensyöksyn hoidossa.

Kun edellä mainitut perusasiat on selvitetty ja elimellinen syy ja lääkkeiden aiheuttama häiriö on suljettu pois, hoidossa otetaan harkintaan seksuaaliterapeuttiset hoitomenetelmät. Tässä otetaan huomioon kliinikon ja seksuaaliterapeutin yhteistyö ja työnjako (Taulukko 1). Joskus kyseeseen tulee PVS eli peniksen tuntohermojen ärsytys vibraattorilla.

Kliinikon rooliSeksuaaliterapeutin rooliSeksuaaliterapian hoitomenetelmät
Esitiedot, tutkimus
ja verikokeet
Psykososiaalinen ja
seksuaalihistoria
Suorituspaineen vähentäminen
Hoida elimellinen syy-Huolen astePsyykkisen ristiriidan huomioiminen
Psykososiaalinen syy: lähetä seksuaaliterapeutille-Kartoita parisuhdetilanne ja sen laatuParanna parisuhteen kommunikaatiota
Säilytä hyvä kommunikaatio hoidon aikana-Kartoita kumppanin seksuaalihäiriötSeksuaalitekniikoiden parantaminen
-Kartoita seksuaalitavatPsyykkisen ja fyysisen stimulaation parantaminen
-Kartoita
masturbaatiotavat
Fantasioihin vaikuttaminen ja kiihottumisen parantaminen
Käytä sopivia seksuaaliterapiatekniikoitaPsykoterapia seksuaalisen halun häiriöissä
Säilytä hyvä kommunikaatio hoidon aikanaMasturbaatioharjoitukset
Taulukko 1. Kllinikon (lääkärin) ja seksuaaliterapautin roolit viivästyneen siemensyöksyn tutkimisessa ja hoidossa (Sadowski ym. 2016)

Buprobioni75 mg2–3 kertaa päivässä
Buspironi5–15 mg2 kertaa päivässä
Oksitosiini24 IUnenään tai kielen alle od
Midodriini5–40 mg30–120 min ennen seksiä od
Imipramiini25–75 mgnukkumaan mennessä
Pseudoefedriini60–120 mg120–150 min ennen seksiä od
Efedriini15–60 mg60 min ennen seksiä  od
Johimbiini5,4 mg3 kertaa päivässä
Cyproheptadiini4–12 mg3–4 tuntia ennen seksiä od
Amantadiini100–400 mg2 päivänä ennen seksiä
Kabergoliini0.25–2 mgkahdesti viikossa
Apomorfiini 0.15–1.5 mgnenään 20 min ennen seksiä od
Betanechol 20 mg1–2 t ennen seksiä od
Loratadiini 10 mgkerran päivässä
Reboksidiini 4–8 mg 
Taulukko 2. Viivästyneen siemensyöksyn kokeellinen lääkehoito. Huomaa, että mitään lääkettä ei ole virallisesti hyväksytty vaivan hoitoon. od=tarvittaessa (Shin and Spitz 2014, Sadowski ym. 2016)

Seksuaaliterapeuttiset menetelmät 

Seksuaaliterapeutin tai seksuaalineuvojan roolissa tärkeää on osata keskustella intiimeistä asioista potilaan kanssa. On keskusteltava mm. aiemmista seksuaalikokemuksista, seksuaalitekniikoista ja masturbaatiotavoista ja kumppaniin kohdistuvista tunteista ja odotuksista. Mukaan tapaamisiin otetaan mielellään potilaan kumppani ja selvitetään myös hänen kanssa seksiin liittyvistä asioista, kuten kumppanin seksuaalikokemukset. Selvitetään potilaan ja kumppanin terapiaan kohdistuvat odotukset. Parille annettava seksuaalineuvonta on tärkeää väärien käsitysten oikaisemiseksi; mikä on normaalia ja mikä ei. Niinikään parille selitetään siemensyöksyyn ja orgasmiin liittyvät käsitteet ja fysiologiset tapahtumat. Pyritään parantamaan parin välistä kommunikaatiota ja sitä kautta auttaa heitä ymmärtämään toisiaan. 

Usein tarvitaan pari- ja yksilöterapiaa seksuaalineuvonnan lisäksi. Terapian kesto voi olla melko lyhytkestoinen (3–6 kertaa). Parin perusluottamusta toisiinsa ja kommunikaatiota ja kykyä puhua vaikeistakin asioista parannetaan terapian avulla. Yksilöterapia voi olla tarpeen esimerkiksi, jos miehellä on traumaattisia kokemuksia henkilöhistoriassaan. Myös tällöin voidaan käyttää ratkaisukeskeistä lyhytaikaista terapiaa.

Kognitiivinen käyttäytymisterapia on menetelmä, jonka  on osoitettu vähentävän suorituspainetta ja negatiivista ennakkoasennetta yhdyntätapahtumaan. Näin joillain miehillä laukeaminen voi yhdynnässä sitten onnistua. Negatiivisia tunteita pyritään purkamaan. 

Parille kerrotaan seksuaalitekniikoiden merkitys ja opetetaan niitä. Liiallisen tai liian voimakkaan masturboinnin haitat kerrotaan ja pyritään sopeuttamaan se yhdynnässä tapahtuvaa stimulaatiota vastaavaksi. Masturbaatioon liittyvien fantasioiden tulisi vastata enemmän realiteetteja. Liiallisen masturbaation vähentäminen voi edesauttaa kumppanin kanssa tapahtuvaa laukeamista. Myös nettipornon mahdollisen liikakäytön vähentäminen on tärkeää. Nettipornoon liittyvät epärealistiset seksuaalisuuden toteuttamistavat voivat etäännyttää potilasta kumppanista.

Osalla viivästyneestä siemensyöksystä kärsivistä potilaista on todettu matalampi subjektiivinen kiihottumisherkkyys verrattuna kontrollipotilaisiin. Heillä kiihottumishäiriöitä voi mahdollisesti hoitaa parantamalla seksuaalifantasioita, opastamalla hallittua masturbaatiota, jolla vahvistetaan potilaan uskoa saada siemensyöksy.

Peniksen vibraatiostimulaatio (PVS)

PVS-hoitoa on käytetty ja elektroejakulaatiota on käytetty sperman saamiseen hedelmöitystarkoituksiin potilailla, joilla on selkäydinvaurion aiheuttama ejakulaatiohäiriö. Sitä on käytetty menestyksellisesti myös viivästyneen ejakulaation hoidossa diabeettista neuropatiaa sairastavilla potilailla ja MS-potilailla. Myös prostatan poistoleikkauksen jälkitiloissa sen käyttöä on tutkittu, mutta näyttöä menetelmän toimivuudesta siinä ei ole toistaiseksi saatu.