Vibraattorit

Vibraattorin käytön yleisyys ja tavat naisilla

Kliinikot suosittelevat yleisesti vibraattorien käyttöä naisen seksuaalihäiriöiden lisähoidoksi ja seksuaalisuuden voimistajaksi. Kliinisesti vibraattoreita voidaan suositella anorgasmian hoitoon, kiihottumishäiriön hoitoon, ja esim. syövän hoidon jälkitilaan. Kuitenkin varsin vähän tiedetään niiden käytön yleisyydestä ja vaikutuksista normaalipopulaatiossa.

Vibraattorin käytön yleisyyttä ja tapoja selvitettiin  Yhdysvalloissa laajalla internet-pohjaisella haastattelulla,, johon osallistui 2056 naista iältään 18–60 vuotta. 64 % oli parisuhteessa ja 95 % heteroseksuaaleja.

Tutkimuksessa selvitettiin vibraattorin käytön yleisyyttä, käytön yleisyyden suhdetta fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin ja terveyttä edistävään käyttäytymiseen, vibraattorin käytön yhteyttä naisen seksuaaliseen hyvinvointiin. Edelleen selvitettiin  vibraattorin käytön mahdollisia haittoja.

Osallistujien keski-ikä oli 40 v. Naisista 52,5 % kertoi käyttäneensä vibraattoria ainakin joskus. 46 % kertoi käyttäneensä vibraattoria masturbointiin, 37 % kertoi käyttäneensä sitä yhdynnän aikana ja 41 % esileikin aikana.

Suuri osa vibraattorin käyttäjistä kertoi käyttäneensä sitä klitoriksen stimulaatioon (84 %) ja 64 % myös emättimessä. Vain 41 % kertoi käyttäneensä samaan aikaan liukastetta. Vibraattorin käyttö liittyi positiivisesti siihen, oliko naiselle tehty gynekologinen tutkimus vuoden aikana ja siihen miten naiset tutkivat itseään.

Naisten seksuaalista tyytyväisyyttä mitattiin FSFI-asteikolla.  Vibraattorin käyttö oli lähes poikkeuksetta positiivisessa yhteydessä haluun, kiihottumiseen, kostumiseen, orgasmin saamiseen ja kivuttomuuteen.

  • 71,5 % käyttäjistä ei raportoinut mitään sivuvaikutuksia. 
  • 16 % kertoi yli päivän kestäneestä genitaalisesta tunnottomuudesta
    • mutta vain 0,5 % yli vuorokauden kestäneestä tunnottomuudesta. 
  • 3 % kertoi genitaalisesta lievästä ja lyhytkestoisesta kivusta. 
  • 9,9 % ilmoitti lyhytaikaisesta genitaalien ärsytystilasta. 
  • Lievää turvotusta raportoi 8%.

Dos. Juhana Pihan kommentti

Tutkimuksesta voidaan päätellä, että vibraattorien käyttö on yleistä, hyväksyttävää ja se liittyy terveyttä edistävään käyttäytymiseen, ja vibraattorin käyttö liittyy positiivisesti seksuaalitoimintoihin, ja että vibraatttoreilla on harvoin haittaavia sivuvaikutuksia. Koska tunnetusti naisten seksuaalihäiriöitä on melko vaikea hoitaa, niinkin yksinkertaisella laitteella kuin vibraattorilla voidaan päästä hyviin hoitotuloksiin. Tämä vaatii tietysti sen, että terveydenhuoltoalan ammattilainen osaa asiasta luontevasti puhua ja tarvittaessa ohjata saamaan tarkempaa neuvontaa tarjolla olevista vibraattoreista.

Lähde

Herbenick ym. Prevalence and characterstics of vibrator use in the United States: Results from a nationally representative study. J Sex Med 2009;6:1857-1866

Miehet käyttävät yleisesti vibraattoria seksin apuvälineenä

Vaikka lääketieteen ammattilaiset ja terapeutit suositellevat vibraattorin käyttöä miesten seksuaalihäiriöiden hoidossa, on olemassa niukasti tutkittua tietoa siitä, kuinka yleistä vibraattorin käyttö on, ketkä sitä käyttävät ja sen vaikutuksesta seksuaalitoimintoihin

1 047 amerikkalaista miestä, iältään 18–60 vuotta, osallistui tutkimukseen, jossa selvitettiin ketkä vibraattoria käyttävät, syitä sen käyttöön käytön yhteyttä seksuaalitoimintoihin.

95 % miehistä oli heteroseksuaaleja ja 62 % eli parisuhteessa.

Miehistä 45 % oli joskus käyttänyt vibraattoria seksin apuvälineenä ja 24 % viimeisen vuoden aikana. Yleisintä vibraattorin käyttö oli patnerin kanssa esileikin aikana (40 % oli tehnyt niin). Yli kolmannes (36 %) oli käyttänyt vibraattoria yhdynnän aikana ja 17 % masturbaation aikana.

Yleisintä käyttö oli parisuhteessa elävillä ja yleisintä käyttö oli 30–44-vuotiailla. Syy vibraattorin käyttöön oli ”huvin vuoksi”, kuten maustamaan seksielämää (52 %), uteliaisuus (48 %), helpottamaan parnerin orgasmin saantia (40 %) tai partnerin pyynnöstä (32 %). Vain 7% miehistä käytti vibraattoria vain oman orgasmin saamisen helpottamiseen.

Vibraattoria käyttäneet miehet olivat merkittävästi tyytyväisempiä erektioonsa, orgasmiinsa, olivat halukkaampia seksiin  ja tyytyväisempiä yhdyntään.  Vibraattoria käyttäneet olivat myös tyytyväisempiä fyysiseen ja psyykkiseen elämänlaatuunsa.

Dos. Juhana Pihan kommentti

Vibraattorin käyttöön liittyy paljon ennakkoluuloja ja vääriä käsityksiä. Kuitenkin tämä ja aiemmat tutkimukset osoittavat, että vibraattorin käyttö on yleistä miehillä (melkein puolet on käyttänyt) ja suurin osa käyttäjistä on parisuhteessa eläviä heteroseksuaaleja. Selkeä syy käyttöön on ”hauskuus”, kuten kumppanin orgasmin helpottaminen. Lisäksi positiiviset vaikutukset miehen eri seksuaalitoimintoihin ja yleiseen elämänlaatuun ovat selkeät.  Seksuaaliterveysalan ammattilaisten on otettava vibraattorin käyttö ja sen hyödyt esiin hoitaessaan seksuaalihäiriöistä kärsiviä miehiä ja muidenkin terveydenhuoltoalan ammattilaisten olisi hyvä ottaa asia esiin sopivassa asiayhteydessä.

Lähde

Herbenick ym. Prevalence and characteristics of vibrator use by men in the United States. J Sex Med 2009;6:1867-1874

Vibraattorin käyttö naisilla jotka harrastavat seksiä naisten kanssa

Aiemmat tutkimustulokset viittaavat siihen, ettÄ naispuoliset lesbo/bi -parit käyttäisivät enemmän vibraattoreja kuin muu väestö. Aiheesta on kuitenkin vähän tutkittua tietoa.

Amerikkalaiseen ja Iso-Britannialaiseen naisten välistä seksiä koskevan laajaan tutkimukseen osallistui 2192 naista, jotka ilmoittivat harrastavansa seksiä naisten kanssa..

Tutkimuksessa tarkasteltiin sosiodemografisia seikkoja, vibraattorin käytön historiaa, vibraraattorin käyttökokemuksisia ja  naisten seksuaalista tyytyväisyyttä mitattiin tunnetun FSFSI-asteikon avulla.

Yli 75 % naisista ilmoitti käyttäneensä vibraattoria masturbaatiotarkoituksessa tai kumppanin kanssa seksiä harrastaessa ja yli neljäsosa viimeisen kuukauden aikana.  Vibraraattorin käyttö oli yleistä kaikissa ikäryhmissä (>60 %) ja lisääntyi iän myötä. Viimeisen kuukauden aikana sooloseksissä vibraaattoria oli käyttänyt 43 % ja  partnerin kanssa 28 %

Tutkittavat, jotka olivat käyttäneet vibraattoria naispuolisen seksiystävänsä kanssa viime kuukausina saivat korkeammat tyytyväisyyspisteet FSFI kyselyssä kuin ne, joilla vibraattorin käyttöä ei ollut.

Dos. Juhana Pihan kommentti

vibraattorin käyttö on varsin yleistä naisparien keskuudessa. Se lisää merkittävästi seksuaalista tyytyväisyyttä monipuolisesti  eikä siihen liity riskejä

Lähde

Journal of Sexual Medicine;Schick et al 2011;8:306-3315