Naisen seksuaalitoimintojen yhteys kehonkuvaan ja parisuhteen laatuun

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan seksuaalinen terveys on enemmän kuin vain fyysinen seksuaalinen toiminta. Se pitää sisällään myös tunnetason, henkisen hyvinvoinnin ja sosiaalisen hyvinvoinnin suhteen seksuaalisuuteen. Useat tutkimukset vahvistavat, että naisten seksuaalitoiminnot ovat yhteydessä parisuhteen laatuun, kehonkuvaan ja oman vartalonsa hyväksymiseen.

Kehonkuva (Body image) on monitahoinen käsite, johon liittyy itsetuntemus, asenteet, tunteet ja ulkonäköön liittyvä käytös. Hyvä kehonkuva liittyy voimakkaasti seksuaaliseen haluun, kiihottumiseen, kostumiseen ja orgasmiin. Hyvä kehonkuva voimistaa näitä, kun taas esimerkiksi ahdistus on tunne, joka heikentää naisen oman kehonsa hyväksyntää. On aiemmin todettu, että naisen oma käsitys kehonkuvastaan oli merkityksellisempi kuin ulkopuolisten näkemys siitä. Kehonkuva ja parisuhteen laatu vaikuttavat seksuaalitoimintoihin.

Menetelmät

Tässä tutkimuksessa 2685 nuorta naispuolista lääketieteen opiskelijaa, iältään enintään 35 vuotta, Saksasta, Itävallasta ja Sveitsistä täyttivät kyselykaavakkeen, jossa selvitettiin naisen naisen oman kehonkuvan hyväksynnän ja parisuhteen laadun vaikutusta naisen seksuaalitoimintoihin. Tutkimuksessa selvitettiin myös, vaikuttaako parisuhteen laatu oman kehonkuvan hyväksyntään. Seksuaalitoimintoja mitattiin tunnetulla FSFI-kyselyllä, jossa korkea pistemäärä liittyy hyviin seksuaalitoimintoihin

Tulokset

  1. Oman kehonkuvan hyväksyntä ja vakiintunut parisuhde olivat yhteydessä hyvään seksuaalielämään seksuaalisesti aktiivisilla naisilla.
  2. Korkeimmat FSFI-pisteet (eli paras seksuaalielämä) tulivat naisilta, jotka jotka kuvasivat parisuhteessaan olevan paljon vetovoimaa ja rakkautta. Alhaisimmat FSFI-pisteet tulivat naisilta, jotka olivat sinkkuja tai joiden parisuhde perustui enemmän ystävyyteen, tai joiden parisuhteeseen oli tunnetason ongelmia.
  3. FSFI-pistemäärään vaikutti yhdessä oman kehonkuvan hyväksyntä ja parisuhteen laatu. Kehonkuvan hyväksyntä oli positiivisessa yhteydessä FSFI-pistemäärään erityisesti sinkuilla ja naisilla, joilla oli parisuhteessa emotionaalisia ongelmia.

Päätelmät

Tutkimuksesta voidaan päätellä, että nuorilla naisilla oman kehonkuvan hyväksyntä ja parisuhteen laatu liittyvät positiivisesti hyvään seksielämään. Hyvä kehonkuva toimii myös puskurina, jos parisuhteeseen liittyvä seksin laatu on huono. Tutkimus osoittaa, että kannattaa panostaa siihen, että nuoret naiset kokisivat oman näkemyksensä kehonkuvastaan mahdollisimman hyväksi. Tämä edelleen parantaa tyytyväisyyttä seksielämään ja täten parantaa naisen seksuaaliterveyttä.

Jouni Pölönen

Lähde 

Wallwiener ym. Sexual function is correlated with body image and partnership quality in female university students. J Sex Med 2016 (painossa)