Akupunktio naisten haluttomuuden hoidossa

Naisten itseä häiritsevä haluttomuus (HSDD) on yleisin naisten seksuaalihäiriöistä. Jonkinlaista haluttomuutta raportoi jopa 40 % naisista, mutta itseä häiritsevää haluttomuutta on vain noin 10 %:lla. Haluttomuutta on perinteisesti hoidettu terapeuttisin menetelmin ja tulokset eivät ole olleet hyviä. Uutena Yhdysvalloissa jo myyntiluvan saaneena lääkkeenä on flibanseriini, joka on ainoa lääke, joka on tarkoitettu HSDD:n hoitoon. Postmenopausaalisilla naisilla on kokeiltu myös testosteronihoitoa. Vaihtoehtoisista hoidoista on kokeiltu myös akupunktiota.

Akupunktio on traditionaalinen kiinalainen ikivanha hoitomuoto, jota on käytetty ja kokeiltu lukuisiin eri vaivoihin. Yleisisä  käyttöaiheita ovat virtsanpidätysvaivat, migreeni ja alaselkäkivut.

Menetelmät

Tässä tutkimuksessa oli mukana 15 naista, joista 13 suoritti tutkimuksen loppuun. Keski-ikä oli 37 vuotta. Kaikki naiset olivat premenopausaalisia. Suurin osa naisista oli seksuaalisesti aktiivisia (>4 yhdyntää kuukaudessa) ja kenenkään taustalla ei ollut hyväksikäyttöä. Kaikki elivät parisuhteessa. Jokainen sai keskimäärin 17 kertaa akupunktiohoitoa, kahdesti viikossa, 25 minuuttia kerrallaan. Hoidon kesto oli 6 viikkoa.  Seksuaalitoimintoja seurattiin FSFI-kyselyllä ja myös usealla muulla kyselyllä (SF12, GAD-7, PHQ-9, WHOQOL-BREF.

Tulokset

6 viikon hoidon kohdalla todettiin merkittävä parannus FSFI-kyselyssä seksuaalisen halussa (p<0.0001), kiihottumisessa (p<0.0001), kostumisessa (0.03) ja orgasmissa (p=0.005) verrattuna alkutilanteeseen.

Juhana Pihan kommentti

Kyseessä on varsin pieni kontrolloimaton seurantatutkimus. Vahvuutena tässä tutkimuksessa ovat validoidut kyselylomakkeet, seuranta ja se, että hoidon antoi sama henkilö. Tulos on joka tapauksessa mielenkiintoinen, sillä akupunktio paransi tilastollisesti merkittävästi monia naisen seksuaalitoimintoja. 
Akupunktion vaikutusmekanismista on useita teorioita. Vanhemmat teoriat puhuvat yleisesti endorfiininen lisääntyneestä erityksestä, mutta uudemmat magneettitutkimuksiin perustuvat painottavat vapautuneiden endorfiinien fysiologisia vaikutuksia aivoissa. Koska naisen haluttomuus ja muut seksuaalihäiriöt ovat iso hoidollinen haaste, kaikki uudet mahdollisesti toimivat hoitotavat ovat mielenkiintoisia ja ansaitseva jatkotutkimuksia.

Lähde: 

Oakley ym. Acupuncture in premenopausal women with hypoactive sexual desire disorder: a prospective cohort pilot study. Sexual Medicine 2016;4:176-181