”Paha olo” naisilla yhdynnän jälkeen

Naisilla esiintyy joskus yhdynnän jälkeen psyykkisesti pahaa tai epämiellyttävää oloa. Ilmiöstä käytetään nimitystä yhdynnän jälkeinen paha olo (postcoital dysphoria PCD). Sitä luonnehtii yhdynnän jälkeinen itkuisuus, surumielisyys, masennus, ahdistuneisuus tai vihamielisyys.

Haluun, kiihottumiseen, orgasmiin ja yhdyntäkipuihin liittyviä tutkimuksia on tehty paljon, mutta naisten erilaisia yhdynnän jälkeisiä tunnetiloja (PCD) on tutkittu vähän. Sen yleisyydestä ja yhteydestä parisuhteeseen ja naisen tunnekokemuksiin on niukasti tietoa.

Tutkimuksen tarkoitus

Tutkimuksessa tarkoituksena oli selvittää yhteyttä edellä mainittujen koettujen PCD-oireiden yhteyttä 

  1. naisen sitoutumisahdistukseen (hylkäämisen pelko—sitoutumisen tarve), 
  2. välttämisahdistukseen (läheisyyden aiheuttaman epämukavuuden aste) ja 
  3. kykyyn itse säädellä läheisyyden ja itsemääräämisen astetta intiimissä suhteessa ja 
  4. kykyyn erotta järkiperäisyys ja tunneperäisyys.

Menetelmät

Tässä tutkimuksessa oli mukana 231 opiskelijanaista Australiasta, jotka vastasivat kysymyksiin verkossa. Bi- ja homoseksuaaliset naiset suljettiin pois ja lopullinen tutkittavien määrä oli 195. Seksuaalitoimintoja selvitettiin FSFI-kyselyllä. PCD oireiden esiintyminen kartoitettiin viimeisen 4 viikon aikana ja koko elämän aikana.

Tulokset

Tutkittavien keski-ikä oli 26 vuotta (18–55). Noin puolet oli vakiintuneessa parisuhteessa, kolmasosa seurusteli ja 16 % oli sinkkuja. 46 % naisista kertoi, että heillä oli ollut PCD-oireita vähintään muutamia kertoja (asteikolla alle puolessa kerroista—aina). 5 %:lla naisista PCD-oireita oli ollut viimeisen neljän viikon aikana olleissa yhdynnöissä.

PCD-oireet eivät olleet juurikaa yhteydessä muihin seksuaalihäiriöihin tai ikään. PCD-oireita ole enemmän naisilla, joilla oli suurempi tunneperäinen reagointitapa sekä enemmän vaikeutta ylläpitää selkeää minäkuvaa. Myös korkeampi sitoutumisahdistus ja suurempi läheisyyden aiheuttamaa epämukavuus oli lievässä yhteydessä PCD-oireisiin. Mainitut yhteydet olivat kauttaaltaan lieviä tai kohtalaisia.

Johtopäätöksiä

Yhdynnän jälkeinen huono olo ja kielteiset tunnetilat ovat yleisiä: liki puolet naisista on kokenut niitä. Näillä naisilla ei kuitenkaan esiinnyt tavallista enempää muita seksuaalihäiriötä. Naiset, joilla on vaikeutta ylläpitää selkeää minäkuvaa ja jotka ovat tunnetasolla haavoittuvampia, raportoivat muita todennäköisemmin PCD-oireista. Voi ajatella, että nämä naiset voivat yhdynnän jälkeen olla haavoittuvaisempia kielteisille tunteille, joka voi johtaa yhdynnän jälkeiseen masennukseen tai ärsyyntymiseen. Monimuuttuja-analyysien perusteella minäkuvan säätelykyky ja emotionaalinen herkkyys eivät tilastollisesti selittäneet PCD-oireiden esiintymistä. Nämä kuitenkin ovat merkittävämpi tekijöitä kuin ongelmat parin sitoutumisessa tai kiintymisessä.

Jouni Pölönen

Juhana Piha

Lähde 

Schweitzer ym. Postcoital dysphoria: prevalence and psychological correlates. Sexual Medicine 2015;3:235-243