Naisen orgasmikykyyn vaikuttavat tekijät

Tämä tutkimus on tehty Brasiliassa, mutta sen tulokset ovat varsin samankaltaiset kuin Ruotsissa, USA:ssa, Kanadassa tai Australiassa tehdyissä, joten tulokset ovat sovellettavissa myös Suomeen. Tutkittavien naisten ikäjakauma oli 18–61 vuotta, keski-iän ollessa 38,5 vuotta. Tutkittavista naisista oli karsittu pois ne joilla oli jokin vakava psyykkinen tai fysiologinen sairaus. Tulosten perusteella ryhmä jaettiin niihin naisiin jotka saavat orgasmin yleensä seksin yhteydessä ja niihin joilla on joko vaikeuksia saada orgasmi tai jotka eivät saa sitä lainkaan. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää mitkä tekijät myötävaikuttavat kykyyn saada orgasmi. Orgasmin saanti ongelmana on tutkimusten mukaan haluttomuuden jälkeen toiseksi yleisin seksuaalinen ongelma, josta naiset ylipäätänsä kärsivät.  Eri tutkimusten mukaan länsimaissa 16–25 % naisista kärsii tästä ongelmasta. 

Jotta naisella olisi mahdollisuus saada orgasmi, se edellyttää aluksi halua seksiin ja sen jälkeen kiihottumista, joka edelleen johtaa itse orgasmiin ja edelleen mahdollisimman suureen seksuaaliseen tyytyväisyyteen. On muistettava että seksi ilman orgasmiakin voi olla naiselle nautinnollista, varsinkin jos naisella on kyky se halutessaan saada joko yhdynnässä, suuseksin avulla tai vaikkapa hyväilemällä. Niistä naisista, joilla on vaikeuksia saada orgasmi, vain puolet kokee seksielämänsä edes tyydyttäväksi. Orgasmin saavilla naisilla tämä luku on 85 %.

Tulosten perusteella hyvä koulutustaso, joka yleensä johtaa myös parempaan ansiotasoon, edesauttaa merkittävästi naisen kykyä saada halutessaan orgasmi. Parisuhteen pituus ei ole tässä ryhmässä esimerkiksi ratkaiseva. Orgasmikyvykkäät naiset saavat orgasmin niin lyhemmissä,  1–5 kestäneissä suhteissa tai pitemmissä, esimerkiksi yli 20 vuotta kestäneissä suhteissa. Mutta naiset, joilla orgasmin saanti on vaikeata, heidän kohdallaan tilanne pahenee yleensä pitemmissä suhteissa.  Parempi koulutus korreloi myös sen kanssa että nämä naiset ovat saaneet enemmän seksivalistusta ja heidän terveytensä ylipäätänsä on parempi. Tämä edelleen johtaa parempaan seksuaaliseen haluun ja myös hyvän seksin edellyttämiseen. Naiset, jotka ovat saaneet seksitietoutta jossain vaiheessa elämäänsä, heitä oli noin 50 % vastaajista, saavat selkeästi helpommin orgasmeja. Naisten ryhmässä, jossa on orgasmiongelmia, vain runsas 10 % oli saanut seksitietoutta.

Masturboinnin merkitys on myös tärkeä. Naiset jotka masturboivat mielellään, saavat myös helpommin orgasmeja. Heidän kykynsä tunnistaa oman halunsa synnyttäjät ja oman ruumiinsa henkilökohtaiset erityispiirteet, ovat parempia. Niistä naisista jotka saavat helpolla orgasmeja, noin 35 % harrastaa masturbointia. Puolestaan naiset, joilla on vaikeuksia saada orgasmi, vain 9 prosenttia harrastaa masturbointia. Yhtenä selvänä keinona, hyvästä perusterveydestä huolehtimisen lisäksi, on kannustaa naisia masturboimaan, varsinkin heitä joilla on orgasminsaantiongelmia. Se parantaa parisuhteen seksin laatua, eikä ole pois siitä. Jotkut naiset saavat orgasmin vain masturboimalla.

Naiset, joilla on ongelmia orgasmin saannin suhteen erityisesti pitkissä parisuhteissa, viittaa puolestaan siihen, että parisuhteen ongelmista keskustelu kumppanin kanssa ei suju ja apua ei haeta. Näin olle koulutetut ihmiset hakevat helpommin apua ja pitävät parisuhteestaan paremmin huolta.

Tutkimuksessa oli mielenkiintoinen huomio, että masennuksesta kärsivän naisen yhdyntätiheys on selkeästi pienempi, mutta jos kynnys seksiin ylittyy, masennus itsessään ei juurikaan estä orgasmin saantia, jos kyky muuten siihen on olemassa.  Masennuksesta kärsivän naisen kumppanilla on tärkeä vastuu kannustaa ja rohkaista kumppaniaan seksiin. Sen sijaan ahdistuksesta kärsivän naisen on vaikea saada orgasmia, joka pahentaa edelleen henkistä terveyttä.

Tutkimuksen mukaan naisten orgasmiongelmat ovat ensisijaisesti psyykkisiä sekä kognitiivisten ja sosiaalisten taitojen ongelmia, eivätkä fysiologisia. Erityisesti ahdistus, psykoseksuaalinen kyvyttömyys, alhainen tunneälykkyys, huono kommunikointi kumppanin kanssa ja tunteiden tukahduttaminen seksin aikana johtavat orgasmikyvyttömyyteen ja huonoon seksuaalityytyväisyyteen.

Jokainen nainen varmasti kokee omalla tavallaan orgasmin merkityksen tyytyväisyydelleen, mutta useimmille naisille se on olennainen osa seksuaalista tyytyväisyyttä. Mitä enemmän naiset haluavat laatua elämälleen, sitä enemmän he haluavat mahdollisimman laadukasta seksuaalisuuden toteuttamista. Orgasmin saamisen suurin osa naisista kokee tärkeäksi. 

Lähde 

Int J Impot Res 2014

Jouni Pölönen