Jussi Nissinen

Perustiedot

  • Sosiaalipsykologi
  • Psykoterapeutti (Valvira, KELA)
  • Perhe- ja verkostoterapeutti (Valvira)
  • Seksuaaliterapeutti

Olen työskennellyt pitkään seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuteen liittyvien kysymysten parissa. Nykyään teen sekä pitkiä KELA-tuettuja kuntoutuspsykoterapioita että lyhyempikestoista terapiatyöskentelyä seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyvien kysymysten parissa. Tuttuja teemoja ovat mm. seksuaalinen suuntautuminen, sukupuolen moninaisuus, seksuaaliset mieltymykset, addiktoitunut seksikäyttäytyminen, lapsikohteinen seksuaalisuus ja parisuhdekriisit. Psykoterapeuttina yhdistän

työskentelyssäni hahmoterapiaa, avointa dialogia, verkostollista ajattelua ja tunnekeskeisen pariterapian perusajatuksia.

Annan työnohjausta ja konsultaatiota em. teemoihin liittyen.

Työhistoria:

Olen toiminut sosiaaliterapeuttina A-klinikkasäätiössä, sosiaalisihteerinä ja pääsihteerinä Seta ry:ssä sekä psykoterapeuttina, koulutuspäällikkönä ja toiminnanjohtajana Sexpo-säätiössä. Nykyisin toimin psykoterapeuttina, työnohjaajana ja kouluttajana omassa yrityksessäni Avoinna kasvuun J&T. Tuotan lisäksi yhdessä yhtiökumppanini Tommi P. Pesosen kanssa asiantuntijapalveluita Sinuksi tuki- ja neuvontapalveluille.

Ajanvaraus