Antti Ryynänen

Perustiedot

 • Sosionomi (Valvira)
 • Psykoterapeutti (Valvira)
 • Erityistason perheterapeutti (KELA, Valvira)
 • Paripsykoterapeutti (KELA)
 • Erityistason seksuaaliterapeutti (NACS)
 • Työnohjaaja

Olen seksuaali- ja ihmissuhdekysymyksiin erikoistunut perhe- ja parisuhdepsykoterapeutti ja työnohjaaja.

Voin työskennellä pitkän ja monipuolisen työkokemukseni sekä koulutustaustani puolesta monenlaisten seksuaalisuuteen ja ihmissuhteisiin liittyvien kysymysten parissa.

Minulla on KELA pätevyys paripsykoterapian ja perhepsykoterapian parissa työskentelyyn.

Yleisiä teemoja, joiden parissa olen työskennellyt pitkään ovat mm. halujen erilaisuus, lapsiperheiden seksuaaliongelmat, erektiovaikeudet, uskottomuuskriisit, erotilanteet, suhteen elinkelpoisuuden tarkistaminen, pikkulapsiperheiden vanhempien parisuhde -ja seksuaaliongelmat, seksityö, kommunikaatiovaikeudet, nettipornoriippuvuus, seksuaalinen identiteetti ja transasiakkaat.

Työskentelen luontevasti myös vaativampien teemojen parissa, joista minulla on työkokemusta ja erikoistumista, esim. addiktoitunut seksikäyttäytyminen ja heidän läheistensä parissa työskentely, väkivaltatyö, seksuaalirikoksen kohteeksi joutunut henkilö (turvataidot) sekä seksuaalirikoksesta tuomitut henkilöt. Työskentelen lisäksi lastensuojelussa, josta minulla on yli kymmenen vuoden mittainen, monipuolinen työkokemus. Työskentelen pari- ja perheterapeuttina SHL ja lastensuojeluasiakkaiden parissa.

Lähestymistapaani voi luonnehtia käytännönläheiseksi, asiakkaan taustaa kunnioittavaksi, tunnekeskeiseksi, ratkaisukeskeiseksi, systeemiseksi, dialogiseksi, mentalisaatiota hyödyntäväksi, yhdessä tutkivaksi ja ihmisen kokonaisuutta huomioivaksi sekä perheterapeutin että seksuaaliterapeutin viitekehyksistä katsottuna.

Muita koulutustietoja:

 • Tunnekeskeisen pariterapian peruskurssi, Emotionally Focused Therapy for Couples, ICEEFT, 2012
 • Mentalisaatioperustainen vanhempainryhmän ohjaajakoulutus (Vahvuutta vanhemmuuteen), Mannerheimin lastensuojeluliitto, 2016
 • EMDR I (Roger Solomon), 2018

Työnohjauskokemus:

Työnohjaan yksilöitä, työryhmiä ja esimiesasemassa olevia ammattihenkilöitä. Työnohjaan aktiivisesti vaativissa työnohjaustehtävissä. Suoritan myös viranomaisille suunnattuja konfliktinratkaisu toimeksiantoja, joista minulla on menestyksekästä työkokemusta.

Olen työnohjannut työryhmiä yli kymmenen vuoden ajan erityisosaamista vaativissa yksiköissä, mm. HUS oikeuspsykiatrian osaamiskeskus, Helsingin Transtukipiste, Kriminaalihuollon tukisäätiö ja Riihimäen vankilan STOP-työryhmä.

Olen työnohjannut yksilötyönohjauksessa mm. perheneuvolan ja yksityisen puolen psykoterapeutteja, esimiehiä sekä järjestöpuolen työntekijöitä.

Työnohjaajana olen empaattinen, mutta jämäkkä, käytännönläheinen, ryhdikäs ja turvallinen.

Luottamustehtäviä:

 • Lasten erityispalveluiden SERI-työryhmän puheenjohtaja 2004–2006
 • Ylialueellisen SERI-työryhmän jäsen (Espoon kaupunki) 2005–2006
 • Sexpo-säätiön luottamusmies 2011–2014
 • Seksuaalineuvojien auktorisointityöryhmän puheenjohtaja 2012–2014
 • Ympyrätalo Mehiläisen Miesklinikan asiantuntija 2014–2018
 • Ympyrätalo Mehiläisen Siivet Kantaviksi asiantuntija – nuorten kriisiterapiapalvelu 2017–2018
 • Rajat ry:n turvallisten terapeuttien listalla
 • Transtukipisteen turvallisten terapeuttien listalla
 • Salvia hankkeen terapeuttien listalla (tukea seksiaddiktion läheisille)
 • Espoon lastensuojelun moniammatillisen asiantuntijaryhmän jäsen 2016–2017

Yhteystiedot:

puh. 040 182 1087