Asiantuntijaluettelon rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §


Terveyspalvelut Sympatikus Oy
c/o Mehiläinen Kauppiaskatu 8
20100 Turku
040 5011 009

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Juhana Piha
Sähköposti: juhana.piha@setekli.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Jousia Piha
Sähköposti: jousia.piha@setekli.fi

3. Rekisterin nimi

Asiantuntijaluettelo

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Asiantuntijaluettelo on luettelo terveydenhuollon asiantuntijoista, joiden erikoisala on kytköksissä Terveyspalvelut Sympatikus Oy:n toimialaan ja jotka sovitusti ovat liittyneet luetteloon julkaistakseen tietonsa Terveyspalvelut Sympatikus Oy:n verkkosivuilla.

Luetteloa pidetään julkisesti kaikkien saatavilla Terveyspalvelut Sympatikus Oy:n verkkosivuilla. Sen tarkoituksena on auttaa verkkosivujen käyttäjiä löytämään asiantuntijat.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiantuntijaluettelo sisältää seuraavat tiedot, jotka rekisteröity on itse ilmoittanut: nimi, koulutustiedot, osoite- ja ajanvaraustiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, verkkosivujen osoite, valokuva sekä rekisteröidyn itse kirjoittama profiiliteksti.

6. Tietolähteet

Rekisterissä julkaistaan vain ne tiedot, jotka rekisteröity itse ilmoittaa.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Verkkopalvelimet, joilla rekisteriä säilytetään, sijaitsevat pysyvästi Suomessa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterissä olevat tiedot ovat julkisia ja tarkoitettu kaikkien saataville. Rekisterin muuttaminen ulkopuolisilta on estetty. Muutoksien tekemiseksi tarvitaan verkkosivun ylläpitäjän käyttäjätunnus.

9. Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tietojensa oikeellisuuden ja ajantasaisuuden Terveyspalvelut Sympatikus Oy:n verkkosivuilta. Kaikki rekisterissä olevat tiedot ovat julkisia, joten henkilökohtaista yhteydenottoa ei tarvita.

10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjä korjaa oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon, jota rekisteröity ei itse voi muokata. Tiedon korjaamiseksi rekisteröity voi ottaa yhteyttä kohdassa 2 mainittuun yhteyshenkilöön.