Keski-ikäisiltä masentuneilta miehiltä on syytä mitata testosteronitaso


Lähde: Hintikka ym. Hypogonadism, decreased sexual desire, and long-term depression in middle-aged men. J Sex Med 2009;6:2049-2057


Tähän suomalaiseen tutkimukseen osallistui 116 miestä, joista puolella oli ollut aiempina vuosina runsaasti masennusoireita ja puolella ei. Masennusoireita kysyttiin Beckin ja Hamiltonin oirekyselylomakkeilla. Lisäksi tehtiin kliininen haastattelu. Miesten keski-ikä oli 56 vuotta. Miehiltä mitattiin mm. kokonaistestosteroni ja vapaa testosteroni.


Koko miesryhmässä alentunut vapaa testosteroni oli merkittävässä yhteydessä masennusoireisiin, ylipainoon, heikentyneisiin aamuerektioihin ja ikääntyvän miehen oirekyselylomakkeen (IMO) pisteisiin. Miehistä noin 20 %:lla oli testosteronivaje vapaan testosteroniarvon perusteella. Heistä kliinisesti merkitsevä masennus oli todettavissa 35 %:lla, mutta vain 10%:lla miehistä, joilla vapaa testosteroniarvo oli normaali. Seksuaalisen halukkuuden väheneminen oli myös yhteydessä alentuneeseen testosteronitasoon, mutta myös masennukseen.


Tutkijat päättelevät, että masennusoireet, heikentynyt seksuaalinen halu ja alentunut vapaa testosteroni ovat merkittävässä yhteydessä toisiinsa keski-ikäisillä miehillä. Testosteronivaje itsessään ja sen aiheuttama seksuaalisen halun väheneminen voivat olla osasyynä keski-ikäisen miehen masennukseen. Tämä on sikälikin merkittävä havainto, koska testosteronivaje ja sitä kautta masennus on usein helposti hoidettavissa testosteronihoidolla.


Juhana Pihan kommentti: Tämä korkeatasoinen tutkimus osoittaa sen, minkä olen 15 vuoden aikana kliinisessä työssäni huomannut: masennus ja mielialan aleneminen on yksi tärkeimmistä testosteronivajeen oireista ja mikäli todettu testosteronivaje hoidetaan, myös masennus useimmiten häviää. Muutama psykiatri on havainnut saman ja he lähettävät puheilleni masentuneita miehiä, joita he eivät ole pystyneet auttamaan masennuslääkityksellä ja/tai terapialla. Lähes aina näiltä miehiltä paljastuu testosteronivaje ja se hoitamalla masennuskin paranee. Testosteronitason mittaamisen tulisi olla keski-ikäisellä väsyneellä, uupuneella ja masentuneella miehellä rutiinitutkimus.


Tee sivusta PDF Tulosta
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä